• English

ESF projekts

2015.gada 10.jūnijā notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme, šoreiz Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) telpās Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16.

Tā kā pēdējā laikā paplašinās dizaina joma, NEP papildināja savu dalībnieku loku no Latvijas Fotogrāfu savienības un Rīgas Amatniecības vidusskolas.

 

Latvijas Fotogrāfu savienības valdes loceklis Arno Marnics (no labās) un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Augstākās izglītības padomes loceklis Andris Teikmanis

NEP sekretariātam vēstuli „Par izglītības programmas ,,Foto dizains” ar

iegūstamo specializāciju ,,foto dizaina speciālists ” un izglītības programmas „Dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju „multimediju dizaina speciālists” īstenošanu bija atsūtījusi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola.

Continue reading

2015. gada 1.aprīlī Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF) notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

NEP darba kārtībā bija  gan jaunās maģistra studiju programmas „Sociālais dizains” koncepcijas prezentācija un iepazīšanās ar studiju virziena „Māksla” koncepciju, gan arī  informācijas apzināšana par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) norises plānošanu un par nozares profesionālās izglītības iestāžu (PII) attīstības stratēģiju.

Continue reading

 

2015.gada 17.-18.martā Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un starptautisko konsultāciju aģentūru „Ecorys” rīkoja semināru par darba vidē balstītajām mācībām Eiropā, kura laikā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vidē balstīto mācību kvalitātes aspektiem, efektīvas partnerības veidošanas iespējām un dažādiem sadarbības modeļiem ar darba devējiem Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Continue reading

2015. gada 29. janvārī NEP sekretariāts Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) telpās rīkoja Poligrāfijas nozares modulāro profesionālās izglītības programmu (MPIP) un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) satura izstrādes darba grupu un vērtēšanas ekspertu sanāksmi.

 

Poligrāfijas NEP:Ieva Bečere (LPUA), Aldis Misēvičs (LPNA), Dagnija Vanaga (PIKC RVT), Māris Dukurs (VISC)

Continue reading

2014.gada 18.decembrī notika šogad pēdējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme, un atsaucoties NEP locekles Vijas Kilblokas aicinājumam, tā notika apgāda „Zvaigzne ABC” telpās Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 6.

Continue reading

2014.gada 26. novembrī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) VETnet projekta ietvaros organizēja Latvijas – Vācijas konferenci par duālo profesionālo izglītību „Darba vidē balstītas mācības – Latvijas ceļš uz duālo profesionālo izglītību”.

Konferenci atklāja Marēna Diāle – Šelšmita (Maren Diale-Schellschmidt) – Vācijas – Baltijas Tirdzniecības kameras izpilddirektore (AHK) un apsveikuma runu teica Vācijas Federatīvās Republikas vēstniece Latvijā Andrea Viktorīna (Andrea Wiktorin).

Continue reading