• English

2014.gada 18.decembrī notika šogad pēdējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme, un atsaucoties NEP locekles Vijas Kilblokas aicinājumam, tā notika apgāda „Zvaigzne ABC” telpās Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 6.

Tā kā viens no darba kārtības jautājumiem bija par modulāro izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu jautājumu izstrādes gaitu, tad NEP sanāksmē piedalījās arī Elīna Purmale-Baumane – VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore; Agnese Puķīte – VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta projektu vadītāja un Ruta Ančupāne VISC, profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja.

 

No kreisās: Elīna Purmale-Baumane, Agnese Puķīte, Artis Ērglis

 

Modulāro izglītības programmu (MIP) un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) jautājumu izstrādes darba grupas vadītājs A.Sondors informēja par programmu un jautājumu izstrādes gaitu. Poligrāfijas nozarē notiek darbs pie 4 programmām: ofseta iespiedējs, ofseta iespiedēja palīgs, grāmatsējējs, iespieddarbu apstrādes speciālists. Notiek arī profesionālo kvalifikācijas eksāmenu jautājumu izstrāde poligrāfijas ražošanas tehniķa un ofseta iespiedēja specialitātēs. Darbam ir piesaistīti LDDK un LBAS vērtēšanas eksperti: ofseta iespiedēja un ofseta iespiedēja palīga profesijās A.Andersons un B.Pjatkins, grāmatsējēja un iespieddarbu apstrādes speciālista profesijās R.Upīte un A.Ērglis, poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijā K.Kalniņa un M.Rauska. Projekts ir jāīsteno līdz 2015. gada 30. augustam.

A.Sondors pastāstīja, ka mēdz būt dažādi ekspertu viedokļi, kurus nav iespējams apvienot, izdarot labojumus. Eksperti izsakot arī aizrādījumus par nepilnībām, kuras var atrast standartos, bet darba grupa strādā, vadoties pēc standartiem. Par pamatu tiek ņemts līdz šim izmantotais eksāmenu saturs. PIKC RVT Poligrāfijas centrā trūkst kvalificētu speciālistu, kas var izstrādāt jautājumus atbilstoši nozares prasībām.

No kreisās: Ieva Bečere, Agris Sondors, Arvīds Andersons, Elita Barisa, Ruta Ančupāne, Vija Kilbloka

 

VISC profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja R. Ančupāne izsacīja viedokli, ka izstrādāto PKE jautājumu saturs ir neatbilstošs. Ir jūtams, ka netiek pienācīgi nodarbināta izstrādes darba grupa. Nepieciešamās uzdevumu bankas apjoms ir ļoti liels, nepieciešami 800 unikāli jautājumi, tie nedrīkst atkārtoties dažādās redakcijās, kā tas ir pašreiz. Tā, piemēram, kādā sadaļā no iesniegtiem 160 jautājumiem derīgi ir tikai 80, citā no 40 jautājumiem – tikai 14. Pilnīgi nepieņemami ir vērtēšanas kritēriji. R.Ančupāne pateicās par darbu PKE jautājumu ekspertiem, kuri tiešām labi strādājuši un snieguši daudz ieteikumu un labojumu, aizrādot gan uz nekorektiem jautājumiem, gan to, ka piedāvātā atbilde vispār nav attiecināma uz jautājumu, gan daudzajiem jautājumiem, kas atkārtojas vai arī neatbilst konkrētās sadaļas tematikai.

A.Ērglis uzskata, ka ekspertam ir jānorāda ģenerālās līnijas, nevis pašam jāizdara tieši labojumi iesniegtajā materiālā. Eksperte M.Rauska aizrādīja uz to, ka iesniegtajā materiālā ir vērojama tematiska neatbilstība, tiek lietots ļoti daudz žargona, ir problēmas terminoloģijas ziņā.

No labās: eksperti Marta Rauska, Kristīne Kalniņa, Artis Ērglis

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta projektu vadītāja A.Puķīte paskaidroja, ka iespējams nomainīt darba grupas dalībniekus vai piesaistīt papildus speciālistus.

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore E.Purmale-Baumane norādīja, ka darba grupas – kopumā 14 cilvēku – sastāvu veidoja pats tās vadītājs – A.Sondors – un nepieciešamības gadījumā viņam ir tiesības tajā izdarīt izmaiņas. Projekta mērķis ir radīt mācību programmu, kas atbilst darba tirgus prasībām. Tāpēc bez jebkādām atrunām ir jādara tas, kas ir vajadzīgs nozares darba tirgum, ir jāmāca visjaunākās tehnoloģijas. Nākamajos periodos notiks šo programmu ieviešana, tai skaitā, pedagogu apmācības un infrastruktūras veidošana, un satura pārstrukturizācija. Šobrīd pastāvošie standarti nedrīkst būt šķērslis pilnvērtīgas, uz nākotni vērstas, mācību programmas radīšanai. Ir saprotams, ka mācību iestādes netiek līdzi visiem nozares jaunākajiem sasniegumiem, tāpēc ir jāvēršas pēc padoma pie nozares speciālistiem.

VISC vecākā referente I.Annuškāne konstatēja, ka nav komunikācijas starp izstrādes darba grupu un ekspertiem, bet bez tās nav iespējama normāla sadarbība. Tam piekrīt arī klātesošie eksperti.

NEP atzina, ka MIP un PKE jautājumu izstrādes gaitā ir vērojami daudzi trūkumi un nepilnības. Līdz šim iesniegtie materiāli var tikt uzskatīti par saskaņotiem metroloģiskā ziņā, bet saturiski tajos ir jāveic ļoti daudz labojumu. NEP rekomendēja papildināt izstrādes darba grupu ar kompetentiem poligrāfijas speciālistiem, iesakot atbilstošas kandidatūras, ar kurām par sadarbības nosacījumiem jāvienojas darba grupas vadītājam.

 

Par „Drukas dienas” pasākumu nozares popularizēšanā ziņoja projekta konsultante darba devēju satura jautājumos Ieva Bečere.

 

 

Ieva Bečere

KM LNKC vizuālās mākslas eksperte Ilze Kupča piedāvāja pilnveidot profesiju karti, sakārtojot tajā atbilstoši profesionālās kvalifikācijas līmeņiem dizaina profesijas. Pašlaik dažādās KM pakļautības skolās tiek sagatavoti ilustratori, foto dizaina speciālisti, multimediju speciālisti, vizuālās reklāmas dizaineri un vizuālās reklāmas noformētāji. Šīs profesijas eksperte iesaka atbilstoši ievietot nozares profesiju kartē.

 

Ilze Kupča

 

Sapulces dalībnieki atzina par pareizu piedāvāto nozares profesiju kartes variantu attiecībā uz dizaina profesijām un atbalstīja I.Kupčas priekšlikumu un ieteica ņemt to vērā, izdarot izmaiņas nozares profesiju kartē.

Ieva Bečere informēja, ka saskaņā ar iepriekšējā NEP sapulcē nolemto, vērsusies pie ZA Terminoloģijas komisijas ar jautājumu, vai ir pareizi lietot terminu „grafiskais dizains”, uz kuru ir saņemta apstiprinoša atbilde. Priekšlikums par PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas nosaukuma maiņu uz „Drukas un mēdiju nodaļu” terminologu aprindās izraisījis plašas diskusijas un nav guvis viennozīmīgu terminologu atbalstu.

LPNA priekšsēdētājs, LBAS konsultants darba ņēmēju satura jautājumos Aldis Misēvičs prezentācijas veidā sniedza pārskatu par NEP 2014. gadā paveikto un 2015. gada darba vadlīnijām.

 

Aldis Misēvičs un Ieva Bečere

 

NEP atzina sekretariāta 2014. gada darbu par apmierinošu un atbalstīja ieteiktās 2015. gada darba vadlīnijas.

 

NEP nolēma nākamo sanāksmi rīkot 2015. gada februārī, iepriekš saskaņojot norises laiku un vietu.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LBAS nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos,

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

20 − twenty =