• English

            Lai pārrunātu darba devēju ierosinājumu slēgt nozares ģenerālvienošanos, 2020.gada 5.martā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA)  priekšsēdētājs Aldis Misēvičs viesojās Jēkabpils poligrāfijas uzņēmumā “Erante” un tikās gan ar darbiniekiem, gan uzņēmuma vadītāju Jāni Eriņu.            

Continue reading

2020.gada 25.februārī, atsaucoties AS “Van Genechten Kvadra Pak” Valdes locekļa Roberta Vasiļevska uzaicinājumam, uzņēmumā Vienības gatvē 11, Rīgā, ieradās Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Sarunas tēma bija viedokļu apmaiņa par iespējām tuvākajā nākotnē noslēgt nozares ģenerālvienošanos, kā to nesen izdarīja būvniecības nozares sociālā dialoga partneri – darba devēju un darba ņēmēju organizācijas.

Continue reading

2019.gada 8.oktobrī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēdē tika pieņemts lēmums, 6.novembrīī sasaukt  Ārkārtas kongresu, lai apstiprinātu Statūtus jaunā redakcijā, atbilstoši Arodbiedrību likuma prasībām, lai ievēlētu arī LPNA priekšsēdētāju   un Revīzijas komisiju. Kopš 2.kongresa pagājuši trīs gadi, un tas ir pietiekams laika periods, lai izvērtētu, kā mums ir gājis un kas ir mūsu jaunie izaicinājumi nākošajam  darbības posmam.

Continue reading

            Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) lepojas ar savu biedru – akciju sabiedrības ”VG Kvadra Pak” darbinieku darba rezultātu augsto novērtējumu, jo uzņēmums tikko saņēmis «Iepakojuma Ekselences» balvu («WorldStar for Packaging Excellence») par lakricas «LIQ» iepakojumu.

Pasaules Iepakojuma organizācijas (World Packaging Organisation) starptautiskais konkurss «WorldStar for Packaging» šogad  maijā norisinājās Prāgā, Čehijā, un tajā piedalījās 319 darbi no 35 valstīm. Uzvarētājus noteica starptautiska žūrija – eksperti no pasaules iepakojuma organizācijām, asociācijām  un institūtiem.     Continue reading

Lai aktualizētu arodbiedrību prasības taisnīgākai Eiropai, pirms 1. maija – Darba svētkiem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Baltijas valstīs organizēja diskusiju – tikšanos ar Eiropas Parlamenta deputātu amatu kandidātiem. Diskusijas moderators bija pazīstamais TV žurnālists Māris Zanders.         Continue reading

  1. gada 31. janvārī Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139,notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (DMT NEP) dalībnieku sanāksme, kura piedalījās arī Aldis Misēvičs. NEP priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), sagaidot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO), vienas no vecākajām specializētajām ANO aģentūrām, 100.gadadienu, 31.janvārī organizēja semināru par ISO standartu 45001.

SDO ir vienīgā ANO aģentūra, kura darbojas uz trīspusējās paritātes principa, proti, tajā lēmumus, kopīgi vienojoties, pieņem valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. SDO apvieno 187 pasaules dalībvalstis, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politikas un programmas, kas veicinātu cienīgu darbu visiem. SDO tika dibināta 1919. gadā kā daļa no Versaļas līguma, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, lai atspoguļotu pārliecību, ka universālu un ilgstošu mieru var panākt tikai tad, ja tas ir balstīts uz sociālo taisnīgumu un sociālo dialogu.                                                                                                                                    Continue reading