• English

Šogad Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) pirmo reizi piedalījās Muzeju naktī ar pasākumu “Arodbiedrību nams vakar un šodien: muzikāli intelektuāls ceļojums”.                                        

Plkst. 18.00 Muzeju nakti Arodbiedrību namā ieskandināja koris “Cantus Fortis” Ivara Cinkusa mākslinieciskajā vadībā. Vakars turpinājās ar sarunu “Arodbiedrību nams – no Raiņa liktā pamatakmens caur Strādnieku teātra idejām, inteliģences bohēmu un Ulmaņa apvērsumu…”, kuru vadīja Ansis Bogustovs un kurā piedalīties bija aicināti – Latvijas Mākslas akadēmijas doktorante Sanita Duka, LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja pētnieks dr. philol. Jānis Zālītis.                                                                                                                              

No plkst. 20.00 līdz pusnaktij no 1.stāva foajē interesenti varēja dosies ekskursijā pa  Arodbiedrību namu un apmeklēt torni, kas ikdienā nav iespējams.                                                       

Visas Muzeju nakts laikā 2. stāvā darbojās “Raiņa ēdamistaba” – arodbiedrības jaunieši cepa pankūkas, bet 3. stāvā darbojās “Darba aizsardzības radošā laboratorija.                                    

Savukārt 4. stāva Valdes zālē varēja aplūkot LBAS nozaru arodbiedrību profesiju tērpus un  mākslinieces Larisas Štrauses gleznu izstādi. Apmeklētāji varēja aplūkot arī LBAS jurista Kaspara Rācenāja fotogrāfiju izstādi un foto izstādi “Darbs un privātā dzīve – līdzsvarā?”.   Tagadējais Arodbiedrību nams Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā,  ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Tautas nams”. Ēka tika uzcelta pagājušā gadsimta 1930. gados pēc arhitektu biroja ”A. Karr & K. Betge” projekta. Ēkas pamatakmens simboliski ņemts no Rīgas pilsētas viduslaiku mūra un to 1929. gada 16. jūnijā iemūrēja dzejnieks Rainis.                                                                                                       

Rīgas Tautas nams  tika izveidots kā visu Rīgas strādnieku organizāciju kopējs pasākums, kura tapšanā iesaistījās sociāldemokrātu partija, valdība, arodbiedrības, kooperatīvi, strādnieku izglītības biedrības un kredītiestādes.                                                                                                                     

1934. gada 15. maija naktī, kad notika Ulmaņa apvērsums, Tautas nams tika aplenkts, un blakus ēka, kur darbojās Strādnieku teātris, aizdedzināta. No šī laika līdz 1940. gadam šī māja bija Aizsargu nams.                                                                                                                                                       

Ēka bija arodbiedrību mītnes vieta arī padomju periodā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šī ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) centrālā ēka.                                                                  

Vēl tikai piebildīšu, ka viens no gidiem, kuri stāstīja par nama vēsturi, bija arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA)  priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.                                                            

Dalība Muzeju nakts pasākumos bija ļoti interesanta gan mums – arodbiedrību cilvēkiem, jo uzzinājām daudzus interesantus stāstus un faktus par šo ēku, bet arī šīs apkaimes iedzīvotājiem, kuri lielā skaitā pieteicās ekskursijā vai individuāli izstaigāja visus nama stāvus.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                        

LPNA priekšsēdētājs