• English

2021.gada 23. martā Zoom platformā norisinājās Latvijas Meža nozares arodbiedrības (LMNA) organizētā starptautiskā diskusija par aktualitātēm poligrāfijas nozarē. Diskusijas mērķis bija turpināt rudenī jau aizsāktās sarunas par iespējām nozarē slēgt ģenerālvienošanos.

Diskusijā piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības eksperti, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, AS “VG Kvadra Pak” uzņēmuma arodbiedrības pārstāvis Deniss Pušņakovs, Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere, A/S “Liepājas Papīrs” arodorganizācijas priekšsēdētājs Uldis Roze, Zviedrijas Meža un poligrāfijas nozares arodbiedrības pārstāvis Kenets Johansons, Zviedrijas Poligrāfijas nozares darba devēju pārstāvis Ravindra Parasnis. Diskusiju moderēja Nataļja Preisa (LBAS).

LMNA priekšsēdētāja Inguna Siņica, atklājot diskusiju, uzsvēra, ka tās nākotne ir eksportā, tādā veidā veicinot nozares izaugsmi un attīstību. Arī jaunās darba formas, digitalizācijas un automatizācijas procesi, tiem nepieciešamās prasmes, kā arī privātās un darba dzīves saskaņošana ir tēmas, par kurām šobrīd ir vērts darba devējiem un arodbiedrībām uzņemties iniciatīvu un vienoties par nepieciešamajiem risinājumiem uzņēmumā vai nozarē.

Līdzīgi kā rudenī, kad diskusijā tika aicināti dalīties pieredzē pārstāvji no būvniecības nozares arodbiedrības un darba devēju puses, šoreiz labās prakses piemēri nāca no Zviedrijas kolēģiem. Zviedrijā organizēšanās ir jau sena vēsture, tādēļ nozarēs ir viegli diskutēt, pastāv savstarpēja uzticība, un arodbiedrības tiek uztvertas kā sadarbības partneri. Viena no svarīgākajām lietām kura ietverta katrā nozares ģenerālvienošanās, ir nozares minimālā alga, jo Zviedrijas darba likums neatrunā minimālās algas apmēru valstī.

LBAS eksperts Mārtiņš Svirskis diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar nozares pārskatu un statistikas datiem, kuros minēts uzņēmumu skaits, nozares vidējā alga un citi svarīgi rādītāji.

Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektore Ieva Bečere savā prezentācijā vēstīja, ka nozares pamatā ir izcili grāmatu ražotāji, un Eiropas ekonomikas zonā tie ir lielākie grāmatu eksportētāji. Nozares uzņēmumos izgatavo arī kartona iepakojumu un etiķetes. No Latvijā esošajiem 450 nozares uzņēmumiem 30 ir asociācijas biedri, un šie uzņēmumi apkopo 80% no visa nozares apgrozījuma apjoma. Neskatoties uz šobrīd pasaulē valdošo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, nozarei šis gads ir bijis veiksmīgs, apgrozījums pieaudzis par 7%. Viens no nozares nākotnes izaicinājumiem varētu būt kvalificēta darba spēka trūkums, šobrīd darbiniekus sagatavo Rīgas Valsts tehnikums, kas nozares uzņēmumiem nodrošina pamatdarbiniekus, tomēr nākotnē nozarei varētu trūkt tādu profesiju pārstāvji, kā darba vadītājs, vadītājs inženieris, ražošanas plānotājs. Jau šobrīd darbinieku sagatavošana lielā mērā gulstas uz uzņēmumu pleciem.

Ar koplīguma lomu un ieguvumiem uzņēmumā A/S “Liepājas Papīrs” diskusijas dalībniekus iepazīsti-nāja uzņēmuma arodorganizācijas priekšsēdētājs Uldis Roze. Uzņēmumā koplīgums darbojas jau vairāk nekā 10 gadus. U. Roze atzina, ka jau šobrīd uzņēmums saskaras ar kvalificēta darba spēka trūkumu, un tā pamatu veido darbinieki ar 20-30 gadu darba pieredzi uzņēmumā, uz šo darbinieku atbildību arī gulstas jauno darbinieku apmācība.

Diskusijas noslēgumā arodbiedrību un darba devēju puses nāca pie kopēja slēdziena, ka sarunām ir jāturpinās, bet līdz vienošanās parakstīšanai priekšā vēl daudz darba abām pusēm.

LMNA un LPNA izsaka pateicību LBAS datortehniķim Ojāram Kuzņecovam par tehnisko atbalstu diskusijas tapšanā.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs LPNA priekšsēdētājs, sadarbībā ar

Aneti Kici, LMNA arodbiedrības darba koordinētāju