• English

Tā kā valstī noteikto ierobežojumu dēļ nebija iespējams sarīkot Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēdi klātienē, tad biroja darbinieki, tuvojoties gada nogalei, nosūtīja dalīborganizācijām pārskatu par savu darbību laika periodā no 2020.gada 9. Septembra līdz 15.decembrim.

SEPTEMBRIS

10.09.20LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs konsultējās ar SIA “Zemgus” Valdes locekli Ervīnu Lasmani par iespējamo nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu.
15.09.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs tikās ar Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektori Ievu Bečeri par darba devēju viedokli par nozares ģenerālvienošanās sagatavošanu un iespējamo kopīgo valdes sēdi.
16.09.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Nozares ekspertu padomes (NEP) seminārā par dažādiem izglītības sistēmas attīstības un finansēšanas jautājumiem: ● informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP sanāksmēm; ● ekspertu deleģēšana PII akreditācijas procedūrām; ● informācija par AI studiju virzienu novērtēšanu; ● informācija par uzņemšanas rādītājiem PII 2020./2021. m.g.; ● diskusija par IP “Multimediju dizains” (Aicinātas piedalās visas PII, kuras īsteno šo programmu un nozares eksperti); ● diskusija par Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektora NKS;
21.09.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs attālināti piedalījās UNI-Europa-Graphical un IFJ (Starptautiskās Žurnālistu savienības) videokonferencē par mediju sektora attīstību.
24.09.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā diskusijā “Nodokļu politika krustcelēs – vai mazināsies nodokļu slogs darbiniekam?”
29.09.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās Latvijas Meža nozaru arodbiedrības (LMNA) rīkotajā diskusijā par nozares ģenerālvienošanās noslēgšanas procedūru, piedaloties LBAS ekspertiem N.Preisai un M.Svirskim.
30.09.20Sagatavota un nosūtīta informācija LPNA mājaslapai.

OKTOBRIS

02.10.20Nosūtīti dalīborganizācijām 2 informatīvie materiāli
05.10.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā konferencē “Darba un privātās dzīves līdzsvarošana
07.10.20Sniegta konsultācija AS “Tehnoinform” darbiniekam par darba līguma nosacījumu grozīšanu arodbiedrības biedram.
08.10.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā diskusijā “Vardarbība un aizskaršana darba vietā – kā cīnīties un izvairīties no tās
08.10.20Konsultācijas ar SIA “Tehnodar” darbinieku par LPNA mājaslapas darbības traucējumu novēršanu.
09.10.20Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP) sastāvā izskatīts Rīgas Mediju un mākslas tehnikuma tehnisko mācību līdzekļu un aprīkojuma iepirkums.
14.10.20Sniegta konsultācija AS “Tehnoinform” darbiniekam par darba devēja un arodbiedrības attiecībām, dokumentu saskaņošanu pirms darba attiecību pārtraukšanas ar arodbiedrības biedru.
22.10.20Izskatīts NEP-Padomes 01.10.2020 protokols par izglītības jautājumiem.
26.10.20Izskatītas profesionālās izglītības iestāžu profesionālās izglītības programmas, uzņemšanas nosacījumi un izglītojamo skaita prognozes 2021.gadam.
28.10.20Izvērtēts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais “Nacionālais dzimumu līdztiesības plāns”.
29.10.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS Valdes sēdes darbā par jauno politisko iniciatīvu veselības aprūpes nozarē un aktualitātēm izglītības nozarē.
30.10.20LPNA grāmatvede Inese Fedulova piedalījās VID vebinārā “Vienotais nodokļu konts”.

NOVEMBRIS

05.11.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā “Darba tiesību forumā”.
09.11.20Sagatavota un nosūtīta vēstule DMT NEP sakarā ar arodbiedrības pārstāvja maiņu.
11.11.20Aizpildīta NEP locekļa anketa par DMT NEP darba izvērtējumu.
12.11.20LPNA grāmatvede Inese Fedulova piedalījās vebinārā par aktualitātēm grāmatvedības jautājumos.
16.11.20Izskatīts MK noteikumu projekts “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to saglabāšanas termiņiem”. (VSS-96)
17.11.20Sniegts viedoklis par VIAA ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
26.11.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās LBAS rīkotajā “Sabiedrisko attiecību forumā”.

DECEMBRIS

01.12.20Izskatīts Izglītības Valsts kvalitātes dienesta (IKVD) piedāvājums piedalīties Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) profesionālās izglītības programmu akreditācijas komisijas darbā.
02.12.20Konsultācijas ar Izglītības Valsts kvalitātes dienesta (IKVD) Kvalitātes novērtēšanas departamenta Pārvaldes vecāko referenti E.Čudari par RVT akreditācijas gaitu.
02.12.20Sniegta konsultācija AS “Tehnoinform” darbiniekam par darba līguma nosacījumu maiņu
03.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās RVT Akreditācijas grupas zoom- konferencē.
07.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās RVT Akreditācijas grupas zoom- konferencē ar RVT vadību
08.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pasniedzēju zoom-sapulcē
09.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs attālināti piedalījās LBAS un LDDK tiešsaistes konferencē “Attīstot nozaru koplīgumu pārrunas”
10.12.20Izvērtētas Labklājības un Tieslietu ministrijas izstrādātās “Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam”.
10.12.20Sagatavota LPNA biroja atskaite par darbu
11.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās RVT DMT nodaļas izglītojamo (poligrāfijas ražošanas tehniķis) attālinātā mācību stundu hospitācijā un izglītojamo intervēšanā zoom-tiešsaistē.   
15.12.20LPNA priekšsēdētājs A.Misēvičs piedalījās RVT DMT nodaļas izglītojamo (digitālās drukas operators) attālinātā mācību stundu hospitācijā un izglītojamo intervēšanā zoom-tiešsaistē.   

Atskaiti sagatavoja

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs