• English

Monthly Archives: augusts 2022

24. augustā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzstāja, ka nepieciešams panākt vienošanos par minimālās algas paaugstināšanu, sākot ar 2023. gada janvāri.                                                                                                                                     

Diskusijas ievadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentiem un veiktajiem pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai. Sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, izvērtējot ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentus, to efektivitāti un nepieciešamās izmaiņas to uzlabošanai. 

Continue reading

2022.gada 18.augustā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA)  sagatavoja un nosūtīja dalīborganizācijām kārtējos informatīvos materiālus par darba tiesību jautājumiem, kā arī par LBAS rīkotajiem kursiem darba aizsardzībā. Dalīborganizācija var lemt par kursu apmaksu (EUR 50,oo) no saviem līdzekļiem. LPNA  nosūtīja arī informāciju par atlaidi LBAS biedriem DPD pasta piegāžu cenrādī.

20220801iTiesibas-Arodbiedribas-un-darba-deveja-sadarbiba.docx

27.9 kB

20220808iTiesibas-Grozijumi-Darba_likuma.docx

30.7 kB

20220810LBAS-DPD-Atlaide.docx

1.8 MB

20220817LBAS-DA-Kursi.docx

23.4 kB

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                      

LPNA priekšsēdētājs

Šodien, 10. augustā, Finanšu ministrijā notika kārtējā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, izskatot tās scenārijus un ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību.     Diskusijā tika izskatīti vairāki scenārija darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai, tostarp Latvijas Bankas analīze par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) mazināšanu darba devējiem un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu paaugstināšanu, un Ernst&Young pētījums par nepieciešamajiem uzlabojumiem investīciju piesaistei, kurš arī paredzēja VSAOI samazināšanu.                   

Continue reading

Otrdien, 2.augustā, norisinājās Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēde, kurā Ekonomikas ministrija tikās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai apspriestu pasākumus inflācijas mazināšanai un enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Sanāksmes laikā  padomes locekļi diskutēja par priekšlikumiem inflācijas mazinošiem pasākumiem. Tika izteikti priekšlikumi par publisko uzņēmumu intervenci cenu stabilizācijā, lai mazinātu izmaksas mājsaimniecībām un ražotājiem.

Continue reading