• English

Monthly Archives: oktobris 2014

2014.gada 6.oktobrī PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Konferenču zālē, Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme ar sekojošu darba kārtību:

 

1. Darba kārtības apstiprināšana – Padomes darbu vada Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos Aldis Misēvičs.

2. Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā – ziņo LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce

3. Par KM priekšlikumu par izmaiņām profesiju kartē ziņo KM LNKC vecākā referente Ilze Kupča

4. Par izmaiņām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā – ziņo projekta konsultante darba devēju satura jautājumos Ieva Bečere

5. Par modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu – ziņo PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas vadītājs Agris Sondors un VISC vecākā referente Inta Annuškāne

6. Par audzēkņu uzņemšanas rezultātiem PIKC RVT – ziņo PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga

7. Par pasākuma „Drukas diena” organizēšanu novembrī sadarbībā ar IZM Informācijas un karjeras atbalsta departamentu – ziņo projekta konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Ieva Bečere

Continue reading