• English

2014.gada 6.oktobrī PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Konferenču zālē, Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme ar sekojošu darba kārtību:

 

1. Darba kārtības apstiprināšana – Padomes darbu vada Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos Aldis Misēvičs.

2. Par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā – ziņo LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce

3. Par KM priekšlikumu par izmaiņām profesiju kartē ziņo KM LNKC vecākā referente Ilze Kupča

4. Par izmaiņām profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā – ziņo projekta konsultante darba devēju satura jautājumos Ieva Bečere

5. Par modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu – ziņo PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas vadītājs Agris Sondors un VISC vecākā referente Inta Annuškāne

6. Par audzēkņu uzņemšanas rezultātiem PIKC RVT – ziņo PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga

7. Par pasākuma „Drukas diena” organizēšanu novembrī sadarbībā ar IZM Informācijas un karjeras atbalsta departamentu – ziņo projekta konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Ieva Bečere

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP

 

LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce pastāstīja klātesošajiem par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā (PIL), kas Saeimā apstiprināti 1. lasījumā, un galvenajām izmaiņām, ko šie grozījumi paredz. Būtiskākie grozījumi – liela nozīme tiek paredzēta nozaru ekspertu padomēm (NEP), kuru darbu koordinē LDDK. Ar NEP tiks saskaņots audzēkņu uzņemšanas pasūtījums un izglītības iestāžu tīkla veidošana. Saskaņā ar darba devēju viedokli NEP sniegs atzinumus par programmām, kvalifikācijas struktūrām, profesiju standartiem, deleģēs ekspertus izglītības iestāžu un programmu akreditācijai un kvalifikācijas eksāmenu komisijām.

Šobrīd vēl nav panākta vienošanās par profesionālās izglītības konventiem. Līdz galam neizlemtie jautājumi tiks skatīti Saeimā 2. un 3. lasījumā.

 

LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce un LPUA valdes priekšsēdētāja vietnieks Artis Ērglis

Kultūras ministrijas (KM) Latvijas Nacionālā Kultūras centra (LNKC) vizuālās mākslas eksperte Ilze Kupča informēja par priekšlikumu pilnveidot profesiju karti, sakārtojot tajā atbilstoši profesionālās kvalifikācijas līmeņiem dizaina profesijas. Pašlaik dažādās KM pakļautības skolās tiek sagatavoti ilustratori, foto dizaina speciālisti, multimediju speciālisti, vizuālās reklāmas dizaineri un vizuālās reklāmas noformētāji. Arī šīs profesijas atbilstoši jāievieto profesiju kartē, vai daļa no tām jānorāda kā saistītās profesijas.

 

Latvijas Nacionālā Kultūras centra (LNKC) vizuālās mākslas eksperte Ilze Kupča (no labās) un LPUA izpilddirektore, projekta konsultante darba ņēmēju satura jautājumos Ieva Bečere

 

Pašlaik notiek diskusija par izglītības programmas „Datordizains” nosaukumu un par to, vai pareizi būtu lietot terminu „grafiskais dizains” vai „grafikas dizains”, kā tas tiek darīts Latvijas Mākslas akadēmijā. Vairums atbalsta termina „grafiskais dizains” lietošanu un atzīst, ka programmas „Datordizains” nosaukums ir morāli novecojis, jo mūsdienās jebkuras jomas dizaina izstrādē tiek izmantoti datori.

I.Bečere un D.Vanaga informēja par Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) un PIKC Rīgas Valsts tehnikums (RVT) kopīgo priekšlikumu mainīt Poligrāfijas nodaļas nosaukumu un saukt to par „Drukas un mediju nodaļu”. Šis nosaukums atbilstu starptautiskajai praksei, kā arī būtu labskanīgāks un saprotamāks. Termins „poligrāfija” tiek maz lietots un arī nav pietiekami pazīstams. Šie faktori jāņem vērā, rūpējoties par audzēkņu piesaistīšanu PIKC RVT. Sapulces dalībnieki atbalstīja ierosinājumu un ieteica turpināt nosaukuma apspriešanu, kā arī konsultēties šajā jautājumā ar ZA Terminoloģijas komisiju un tās Poligrāfijas apakškomisiju.

NEP nolēma lūgt KM LNKC uz nākamo NEP sanāksmi sagatavot konkrētus priekšlikumus izmaiņām nozares profesiju kartē sadaļā, kas skar dizaina profesijas, un uzdot I.Bečerei NEP sekretariāta vārdā vērsties pie Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisijas ar aicinājumu sniegt savu viedokli par PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas nosaukuma maiņu.

 

I.Bečere iepazīstināja ar no PIKC RVT saņemto papildināto un ar NEP sekretariātu saskaņoto centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāvu un īsi raksturoja kandidātus. Visi kandidāti atbilst izvirzītajām prasībām, tādēļ NEP nolēma apstiprināt papildināto centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena eksaminācijas komisijas personālsastāvu.

 

PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas vadītājs Agris Sondors un VISC konsultante profesionālās izglītības satura jautājumos Inta Annuškāne informēja par modulāro izglītības programmu izstrādes gaitu. Poligrāfijas nozarē notiek darbs pie 4 programmām: ofseta iespiedējs, ofseta iespiedēja palīgs, grāmatsējējs, iespieddarbu apstrādes speciālists. Notiek arī profesionālo kvalifikācijas eksāmenu jautājumu izstrāde poligrāfijas ražošanas tehniķa un ofseta iespiedēja specialitātēs. Darbam ir piesaistīti vērtēšanas eksperti: ofseta iespiedēja un ofseta iespiedēja palīga profesijās A.Andersons un B.Pjatkins, grāmatsējēja un iespieddarbu apstrādes speciālista profesijās R.Upīte un A.Ērglis, poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijā K.Kalniņa un M.Rauska.

PIKC RVT Poligrāfijas nodaļas vadītājs Agris Sondors

PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga un Poligrāfijas nodaļas vadītājs Agris Sondors pastāstīja, ka uzņemšanas rezultāti 2014./2015. mācību gadā ir vāji. Nav nokomplektētas ofseta iespiedēju un iespieddarbu apstrādes speciālistu grupas. Labāki rezultāti ir ar ESF finansētajām grupām, kurās tiek uzņemti audzēkņi ar vidējo izglītību, te uzņemtas divas grupas. Mācību iestādes pārstāvji vērš NEP uzmanību uz nepieciešamību pievērst lielāku uzmanību nozares un tās profesiju popularizēšanai.

 

I.Bečere informē par SIA „Livonia Print” piedāvājumu pasākuma „Drukas diena” ietvaros uzņemt vispārizglītojošo skolu karjeras konsultantus un iepazīstināt tos ar mūsdienīgu iespiedindustrijas uzņēmumu. Ir panākta vienošanās ar IZM Informācijas un karjeras atbalsta departamentu par uzaicinājumu nosūtīšanu skolu karjeras konsultantiem. Pasākuma gaitā skolu pārstāvji tiks iepazīstināti ar nozari un darba iespējām tajā. Iesaistot atbalstītājus ir paredzēts izgatavot reklāmas materiālu – galda kalendāru –, kurā tiktu uzskatāmi parādītas nozares profesijas.

 

Noslēgumā A.Misēvičs ierosināja nākamo NEP sanāksmi 2014. gada novembrī rīkot SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” telpās, izmantojot iepriekš izteikto Vijas Kilblokas uzaicinājumu, datumu iepriekš saskaņojot ar uzņēmuma iespējām.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

13 − 1 =