• English

Monthly Archives: decembris 2013

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

POLIGRĀFIJAS UN IZDEVĒJDARBĪBAS, PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS, DATORDIZAINA NOZARES IZPĒTES PĒTĪJUMA

PROFESIONĀLAI IZGLĪTĪBAI

EKSPERTĪZE

Continue reading

Eiropas Sociālā fonda projekts „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide
un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

POLIGRĀFIJAS UN IZDEVĒJDARBĪBAS, PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS, DATORDIZAINA NOZARES IZPĒTES PĒTĪJUMA
PROFESIONĀLAI IZGLĪTĪBAI EKSPERTĪZE

Eksperts

Artis Ērglis

LDDK eksperts / Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija,
valdes loceklis

 

Pētījums kopumā ir izmantojams par pamatu, tomēr tam nepieciešami papildinājumi un uzlabojumi it sevišķi nākotnes perspektīvu un prognožu daļā, un jo īpaši nozares profesiju vispārējos raksturojumos. Tālākā slēdzienā ir raksturoti tieši ieteikumi nepilnību novēršanai un pētījuma uzlabošanai, nevis akcentētas pētījuma pozitīvās puses, kas ļauj to izmantot par labu pamatu tālākai attīstībai.

Continue reading

{aridoc engine=”google” width=”550″ height=”450″}images/documents/swid_analize/071113_SWID analīze_Nozare un NEP.ppt{/aridoc}

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padome (NEP)

Continue reading

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”

(vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001)

 

Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sastāvs

Continue reading

{aridoc engine=”google” width=”550″ height=”450″}images/documents/esf_projekts/PPP_ESFprojektsGALVENA.ppt{/aridoc}

{aridoc engine=”google” width=”550″ height=”450″}images/documents/05_09_eksameni/050913_PPP_Eksameni_Aldis.ppt{/aridoc}

Iespiedindustrijas un ar to saistīto nozaru attīstības pakāpe jebkurā pasaulē valstī norāda ne tikai uz tās zinātniski tehnikās, bet lielā mērā arī ekonomiskās, sociālās, kultūras un intelektuālās attīstības līmeni, sabiedrības spēju akumulēt citu valstu un sabiedrību uzkrāto intelektuālo un kultūras mantojumu un integrēties to savstarpējās norisēs.

Jēdziens „iespiedindustrija” ietver plašu nozaru kopumu:

  • iespiedprodukcijas ražošanu (grāmatas, periodiskie izdevumi, reklāma u.c.);
  • papīra izstrādājumu ražošanu (kartona iepakojums, etiķetes, kancelejas preces u.c.);
  • iespieddarbu sagatavošanu (dizaina izstrāde, maketēšana, konstruēšana u.c.);
  • iespiedprodukcijas producēšana un realizācija (izdevējdarbība).

Nozares produkcijas pieprasījums un attiecīgi – piedāvājums – ir cieši saistīts gan ar iedzīvotāju pirktspēju, gan uzņēmumu finansiālo situāciju. Daļa nozares produkcijas (grāmatas, preses un reprezentācijas izdevumi) saskaņā ar Maslova izstrādāto vajadzību hierarhiju ir uzskatāma par augstākā līmeņa vajadzībām, ko cilvēki atļaujas apmierināt tad, kad spējuši tikt galā ar neatliekamiem izdevumiem. Tomēr daļa iespiedprodukcijas (iepakojums, etiķetes, informatīvie materiāli u.c.) uzskatāmi par produktiem, kas ietilpst sabiedrības patēriņa pamatslānī.

Mūsdienu iespiedindustrijai un ar to saistītām nozarēm piemīt augsts tehnoloģiskais līmenis un nemitīga tā attīstība, kas prasa atbilstošu darbinieku kvalifikāciju. Tā ir prestiža ražošanas nozare ar stabilu nākotnes attīstības potenciālu gan vietējā, gan eksporta tirgos, kur Latvijas poligrāfijas uzņēmumi strādā ļoti veiksmīgi. Izdevējdarbība nevar orientēties uz latviešu grāmatu eksportu, tādēļ šajā nozarē attīstības iespējas jāmeklē uz vietas.

Latvijas iespiedindustrijā nav praktiski nekādas valsts līdzdalības. Starp mūsu valsts radošajām industrijām tai ir vislielākais ekonomiskais eksporta potenciāls. Pēc Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas datiem kopumā iespiedindustrijā par regulāri ražojošiem var uzskatīt 350 uzņēmumus, kas nodarbina aptuveni 4300 darbiniekus.

Nozare ir ļoti investīciju ietilpīga. Pateicoties lieliem finansiāliem ieguldījumiem un ievērojamai strādājošo kvalifikācijas paaugstināšanai 20 gadu laikā tā ir sasniegusi Eiropas vidējo līmeni, kas ļauj industrijai sekmīgi konkurēt gan Rietumu, gan Austrumu tirgos.

Nemitīga tehnoloģiju attīstība un darbaspēka augstā kvalifikācija nosaka salīdzinoši augsto saražotās produkcijas rādītāju nozarē uz vienu nodarbināto. Starp apstrādes rūpniecības nozarēm poligrāfija šajā jomā ierindojas otrajā vietā aiz elektroniskās rūpniecības.

Pēdējo gadu laikā jaunas ražotnes uzcēluši un gandrīz pilnībā tās nokomplektējuši ar vismodernākajām iekārtām ir uzņēmumi SIA Livonia print, SIA Jelgavas tipogrāfija, SIA PNB Print, SIA Dizaina un poligrāfijas nams, AS Liepājas papīrs u.c. Lieli ieguldījumi veikti arī uzņēmumos AS VG Kvadra Pak, SIA UnitedPress tipogrāfija, SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, SIA Latgales druka, SIA Talsu tipogrāfija, SIA Veiters korporācija u.c.

 

 

Nozares organizācijas

 

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija – Pērses iela 14-8, Rīga LV 1011, tel.: 67282447, www.lpua.lv; e-pasts: ieva@lpua.lv

Latvijas Iepakojuma asociācija – Vienības gatve 11, Rīga LV 1004, tel.: 67326597, www.packaging.lv; e-pasts: packaging@packaging.lv

Latvijas Grāmatizdevēju asociācija – Baznīcas iela 37-3, Rīga LV 1010, tel.: 67217730, www.gramatizdeveji.lv; e-pasts: lga@gramatizdeveji.lv

Latvijas Dizaineru savienība – Tēriņu iela 13, Rīga LV 1004, tel. 26407703, www.design.lv; e-pasts: anita.grase@desing.lv

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) – 11.novembra krastmala 35 – 212, Rīga; LV-1050, tel.: 67288839,www.lpna.lv ; e-pasts: lkdaf@apollo.lv .

16.12.2013: Vizīte uzņēmumā SIA „PNB Print”

16.112.2013 Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja poligrāfijas uzņēmumu SIA „PNB Print”, kurš līdz šim bija zināms ar nosaukumu „Preses Nams Baltic”, lai tiktos ar uzņēmuma darbiniekiem – arodbiedrības biedriem, kā arī ar uzņēmuma vadību, lai pārrunātu sadarbību 2013.gadā un īstenojamos mērķus 2014.gadā.

Continue reading