• English

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir nosūtījusi savus papildinājumus topošajai Valdības deklarācijai. Tajā iekļauti arī LBAS dalīborganizāciju – nozaru arodbiedrību priekšlikumi.     

LBAS savos priekšlikumos īpašu uzmanību vērš uz sadaļām par nodokļu politiku un nodokļu administrēšanu un par minimālo algu un neapliekamo minimumu, kā arī rosina deklarāciju papildināt ar sociālo partneru lomas stiprināšanas un kapacitātes celšanas u.c. svarīgām tēmām.

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda pārstāvniecību Latvijā š.g. 3. novembrī organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu. Šis pasākums, kas notiek  jau vairāk nekā 15 gadus, ir iespēja uzzināt par aktuālāko darba tiesību jomā, dzirdēt akadēmiķu, valsts pārvaldes, tiesu, uzņēmēju un arodbiedrību ekspertīzi un skatījumu par svarīgāko darba tiesību attīstībā Latvijā.

Continue reading

2022.gada 20.septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā 8. Stāvā klātienē notika  kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozaru ekspertu padomes (DMT NEP) sēde.

Continue reading

24. augustā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) uzstāja, ka nepieciešams panākt vienošanos par minimālās algas paaugstināšanu, sākot ar 2023. gada janvāri.                                                                                                                                     

Diskusijas ievadā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentiem un veiktajiem pasākumiem ēnu ekonomikas mazināšanai. Sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, izvērtējot ēnu ekonomikas ierobežošanas instrumentus, to efektivitāti un nepieciešamās izmaiņas to uzlabošanai. 

Continue reading

2022.gada 18.augustā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA)  sagatavoja un nosūtīja dalīborganizācijām kārtējos informatīvos materiālus par darba tiesību jautājumiem, kā arī par LBAS rīkotajiem kursiem darba aizsardzībā. Dalīborganizācija var lemt par kursu apmaksu (EUR 50,oo) no saviem līdzekļiem. LPNA  nosūtīja arī informāciju par atlaidi LBAS biedriem DPD pasta piegāžu cenrādī.

20220801iTiesibas-Arodbiedribas-un-darba-deveja-sadarbiba.docx

27.9 kB

20220808iTiesibas-Grozijumi-Darba_likuma.docx

30.7 kB

20220810LBAS-DPD-Atlaide.docx

1.8 MB

20220817LBAS-DA-Kursi.docx

23.4 kB

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                      

LPNA priekšsēdētājs

Šodien, 10. augustā, Finanšu ministrijā notika kārtējā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu, izskatot tās scenārijus un ietekmi uz tautsaimniecību un sabiedrību.     Diskusijā tika izskatīti vairāki scenārija darbaspēka nodokļu sloga mazināšanai, tostarp Latvijas Bankas analīze par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) mazināšanu darba devējiem un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumu paaugstināšanu, un Ernst&Young pētījums par nepieciešamajiem uzlabojumiem investīciju piesaistei, kurš arī paredzēja VSAOI samazināšanu.                   

Continue reading

Otrdien, 2.augustā, norisinājās Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēde, kurā Ekonomikas ministrija tikās ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai apspriestu pasākumus inflācijas mazināšanai un enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Sanāksmes laikā  padomes locekļi diskutēja par priekšlikumiem inflācijas mazinošiem pasākumiem. Tika izteikti priekšlikumi par publisko uzņēmumu intervenci cenu stabilizācijā, lai mazinātu izmaksas mājsaimniecībām un ražotājiem.

Continue reading

2022. gada 27.jūlijā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, šoreiz liekot uzsvaru uz ēnu ekonomikas ierobežošanu nodokļu sloga mazināšanas kompensēšanai.                                                                                              

Diskusijas ievadā Finanšu ministrija (FM) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumiem, rīcībpolitikas rekomendācijām ēnu ekonomikas mazināšanai. FM akcentēja, ka, lai mazinātu ēnu ekonomikas līmeni Latvijā, ir būtiski darboties vairākos virzienos, no kuriem viens ir jauns nodokļu kontroles regulējums, kas paredz kontroles uzsākšanu, balstoties uz aprēķinu pamata konstatētu nodokļu nomaksas plaisu. Citi pasākumi ietver publiski pieejamu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, nodokļu nomaksas uzlabošanu pasažieru komercpārvadājumu jomā, Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) administratīvā sloga mazināšanai, u.c. pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanai nozaru līmenī.

Continue reading

2022. gada 13.jūlijā Finanšu ministrijā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē sociālie partneri, diskutēja par darba spēka nodokļiem un to slogu uz darbiniekiem un darba devējiem Baltijas valstīs.                                                                         

Sēdē darba ņēmēju pusi pārstāvēja LBAS priekšēdētāja vietniece – Anda Grīnfelde, eksperts tautsaimniecības jautājumos – Mārtiņš Svirskis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inga Vanaga, Latvijas Mežu nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inguna Siņica, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs – Aivars Āboliņš, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents – Igors Pavlovs.

Continue reading

2022.gada 30. jūnijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizēta konference “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā”. Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot profesionālās izglītības attīstībai un finansēšanai.

Continue reading