• English

 1. gada 31. janvārī Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139,notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (DMT NEP) dalībnieku sanāksme, kura piedalījās arī Aldis Misēvičs. NEP priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), sagaidot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO), vienas no vecākajām specializētajām ANO aģentūrām, 100.gadadienu, 31.janvārī organizēja semināru par ISO standartu 45001.

SDO ir vienīgā ANO aģentūra, kura darbojas uz trīspusējās paritātes principa, proti, tajā lēmumus, kopīgi vienojoties, pieņem valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. SDO apvieno 187 pasaules dalībvalstis, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politikas un programmas, kas veicinātu cienīgu darbu visiem. SDO tika dibināta 1919. gadā kā daļa no Versaļas līguma, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, lai atspoguļotu pārliecību, ka universālu un ilgstošu mieru var panākt tikai tad, ja tas ir balstīts uz sociālo taisnīgumu un sociālo dialogu.                                                                                                                                    Continue reading

2018.gada decembra mēnesis izvērtās par intensīvas darbības mēnesi, kura laikā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) vadībai jau 6.decembrī bija jāpiedalās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rīkotajā pasākumā, gan arī jāizvērtē padarītais un jāpārrunā nākošā gada mērķi kārtējā LPNA Padomes sēdē.  Continue reading

2018.gada 18.maijā Ogres tehnikuma telpās notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) Nozares ekspertu padomes (NEP sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. Īsa iepazīšanās ar Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas virziena programmām un to īstenošanu;
 2. 2. Laika periodā starp sanāksmēm DMT NEP elektro­niski saskaņotie dokumenti;
 3. 3. Informācija par profesiju standartu (PS) izstrādi;
 4. 4. Par darba grupas projektā “Nozaru kvalifi­kā­ciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvar­struktūrai“ paveikto;
 5. 5. Informācija par Latvijas–Austrijas semināru par darba vidē balstītu izglītību.
 6. 6. Dažādi jautājumi.

Continue reading

 

Latvijā katru gadu darba vietās nelaimes gadījumos tiek savainoti vairāk par 30000 nodarbināto. Dažās nozarēs, piemēram, būvniecībā un lauksaimniecībā, vērojams būtisks letālo nelaimes gadījumu un smagu traumu pieaugums, citās jomās – izglītības iestādēs, biroju darbā un veselības aprūpes sektorā vairāk raksturīgi veselības traucējumi, kas saistīti ar nogurumu un stresu. Tas liecina par milzīgām cilvēku ciešanām un lieki iztērētiem līdzekļiem, jo ir nepieciešama papildus dārga medicīniskā aprūpe un samazinās darbinieku darbaspējas . Continue reading

05.04.2018: LPNA vēstījums Latvijas Tautas Saimes grāmatā

 

Sagaidot Latvijas Valsts 100 gadu jubileju, Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) nolēma atbalstīt valdības aicinājumu, iedzīvotājiem būt aktīviem un atrast interesantas idejas, kā atzīmēt šo svarīgo notikumu. Biedrība RASA piedāvāja veidot īpašu Latvijas Tautas Saimes grāmatutādā veidā aicinot katru Latvijas iedzīvotāju uzrakstīt savu novēlējumu Latvijas valstij jubilejā.

Arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) nolēma sveikt Latviju jubilejā.  Continue reading

            2018.gada 20.februārī   Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) sākās vairāku profesionālās izglītības programmu un 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju akreditācijas komisijas darbs.

Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē šogad akreditācijai pakļauta izglītības programma (IP) „Poligrāfija un izdevējdarbība” un iegūstamās 3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Iespieddarbu noformējuma speciālists” un „Ofseta iespiedējs”.  Continue reading

 

Priecīgus Ziemassvētkus visiem LPNA biedriem!

 

2017.gada 15.decembrī notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
 2. Par LPNA dalību ESF projektos ;
 3. Juridiskie jautājumi;
 4. Finanšu jautājumi.

Continue reading