• English

2023.gada 20. janvārī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētais Dzimumu līdztiesības forums. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ikgadējā novērtējumā 2022. gadā Latvijas dzimumu līdztiesības indekss, salīdzinot ar 2021. gadu, ir samazinājies. Kādi ir iemesli dzimumu līdztiesības indeksa samazinājumam? Lai saņemtu atbildi uz šo jautājumu un palūkotos uz citām aktualitātēm dzimumu līdztiesības jomā, LBAS arī organizēja šo Dzimumu līdztiesības forumu. 

Arodbiedrības vienmēr rūpējas par savu darbinieku apmierinātību ar profesionālās dzīves kvalitāti – adekvātu un taisnīgu atlīdzību, drošiem un veselīgiem darba apstākļiem, dažādiem darba izaicinājumiem un iespējamiem uzlabojumiem tajā, sociālo garantiju nodrošinājumu un citiem aspektiem, tomēr pētījumi liecina, ka vismazāk izmantotie aspekti profesionālās  dzīves izvērtēšanai ir vienlīdzīgu iespēju jautājums sievietēm un vīriešiem. Dzimumu līdztiesības īstenošana darbavietā var dot labumu arī uzņēmumam. Sievietes joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā viņu kolēģi vīrieši. Turklāt izplatīto dzimumu aizspriedumu dēļ strādājošās sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos, bet vīrieši retāk izmanto elastīgu darba laiku vai tiesības aprūpēt bērnus viņu slimības laikā. Arodbiedrības uzskata, ka dzimumu līdztiesība darba vietā būtu regulāri jāpraktizē, par to jāinformē  un tā jāizmēra. Tas dotu labumu gan darbiniekiem, gan uzņēmumam. Arī tāpēc  tika organizēts LBAS Dzimumu līdztiesības forums –  lai dalītos pieredzē par labākajiem dzimumu līdztiesības ieguvumiem un to, kāpēc tās īstenošana ir svarīga.”

Forumu atklāja LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns un labklājības ministre Evika Siliņa. Forumā ar Eiropas skatījumu piedalījās Dzimumu līdztiesības institūts un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) finanšu un nodokļu eksperts J. Hermanis sniedza statistikas datu analīzi par dzimumu atšķirībām darba tirgū, sieviešu ekonomiskās iespējošanas platformas “Novatore” līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa iepazīstināja ar pētījuma “Baltijas dzimumu līdztiesības barometrs 2022” rezultātiem, kuri pierādīja, ka Baltijas iedzīvotāji dzimumu līdztiesību uzskata par svarīgu vērtību un vēlas dzīvot līdztiesīgā sabiedrībā, reizē arī atzīstot, ka reālā situācija vēl ir tālu no vēlamās. Vairākums Baltijas iedzīvotāju uzskata, ka dzimumam nav nozīmes, lai ieņemtu kādu amatu. Centrālā statistikas pārvaldes eksperts iepazīstināja ar prezentāciju par vardarbības izplatības pētījuma rezultātiem.

Foruma noslēgumā skatījumu uz likumdošanas iniciatīvām starptautiskajā un nacionālajā līmenī sniedza Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas un Tirgus izpētes institūta speciālisti.

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs                                                                                                                                       

LPNA priekšsēdētājs