• English

16.12.2013: Vizīte uzņēmumā SIA „PNB Print”

16.112.2013 Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs apmeklēja poligrāfijas uzņēmumu SIA „PNB Print”, kurš līdz šim bija zināms ar nosaukumu „Preses Nams Baltic”, lai tiktos ar uzņēmuma darbiniekiem – arodbiedrības biedriem, kā arī ar uzņēmuma vadību, lai pārrunātu sadarbību 2013.gadā un īstenojamos mērķus 2014.gadā.

Continue reading

Poligrāfijas NEP sekretariāts aktīvi popularizē nozari projekta administrācijas un sadarbības partneru, koordinatoru, nozaru konsultantu ikmēneša sanāksmēs

2013.gada 7.novembrī Valsts Izglītības attīstības aģentūrā notika kārtējā ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” administrācijas un sadarbības partneru, koordinatoru un nozaru konsultantu ikmēneša sanāksme, kuras laikā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) vārdā Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere sniedza prezentāciju ne vien par NEP darbību, bet gan par visu nozari kopumā, īpaši akcentējot SWID analīzi darbaspēka un izglītības jomā.

 

Continue reading

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības attīstības nodaļa, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, veica ekspertu pakalpojumu iepirkumu profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei.

Arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) biedri piedāvāja savus kā ekspertu pakalpojumus un guva iespēju piedalīties ar savu pieredzi jauno Profesiju standartu izstrādāšanā.

Continue reading

Eiropas Komisijā Sociālā dialoga komiteja tagad arī poligrāfijas nozarē!

 

2013.gada 8.maijā Briselē, Beļģijā, viesnīcā „Crowne Plaza” notika Eiropas Komisijas (EK) Sociālā dialoga komitejas (SDK) rīkotais Poligrāfijas nozares Sociālā dialoga komitejas inaugurācijas pasākums – pirmā poligrāfijas jomas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju tikšanās.

Līdz šim EK Sociālā dialoga komitejas jau darbojās 40 sektoros, tagad tiem piepulcējusies arī poligrāfija.

Continue reading

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības attīstības nodaļa, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, veica ekspertu pakalpojumu iepirkumu profesiju standartu izstrādei vai pilnveidei.

Arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) biedri piedāvāja savus kā ekspertu pakalpojumus un guva iespēju piedalīties ar savu pieredzi jauno Profesiju standartu izstrādāšanā.

 

Ofseta iespiedēja palīgs

1. Deniss Pušņakovs

2. Kaspars Stenders

Ofseta iespiedējs

1. Deniss Pušņakovs

2. Agris Ķirsons

3. Kaspars Stenders

Teksta ievadītājs

1. Toms Deģis

Poligrāfijas ražošanas tehniķis

1. Marta Rauska

2. Boriss Pjatkins

3. Agris Ķirsons

2013.gada 22.oktobrī Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas telpās Rūpniecības ielā 10, Rīgā, norisinājās pasākums „Drukas diena 2013. Pirmajai grāmatai Latvijā – 425”, kura laikā, atzīmējot grāmatas drukas Latvijā 425. gadskārtu, Latvijas Pasts laida klajā un organizēja pirmās dienas zīmogošanu un prezentāciju pastmarkai, kura veltīta drukas darbu uzsākšanai Latvijas teritorijā.

Grāmatu iespiešana Rīgā tika sākta 1588. gadā, kad holandietis Mollīns iekārtoja pirmo poligrāfijas uzņēmumu Latvijas teritorijā. Mollīns Latvijas teritorijā ieradās no Antverpenes, lai atvērtu tipogrāfiju Rīgā, Krāmu ielā. Jau pirmajā darbības gadā tipogrāfijā tika nodrukāti divi iespieddarbi, no kuriem viens – rīdzinieka Anselma Bocijas „Carmen Gratulatorium” – ir saglabājies līdz mūsdienām un glabājas LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

Continue reading

Eiropas Komisijā Sociālā dialoga komiteja tagad arī poligrāfijas nozarē!

 

2013.gada 8.maijā Briselē, Beļģijā, viesnīcā „Crowne Plaza” notika Eiropas Komisijas (EK) Sociālā dialoga komitejas (SDK) rīkotais Poligrāfijas nozares Sociālā dialoga komitejas inaugurācijas pasākums – pirmā poligrāfijas jomas darba devēju un darba ņēmēju organizāciju tikšanās.

Līdz šim EK Sociālā dialoga komitejas jau darbojās 40 sektoros, tagad tiem piepulcējusies arī poligrāfija.

Latviju Poligrāfijas nozares Sociālā dialoga komitejas dibināšanas pasākumā pārstāvēja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) Valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša (SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”) un LPUA Valdes loceklis Juris Sīlis (SIA „Jelgavas tipogrāfija”), kā arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Continue reading

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas,

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības

Latvijas Iepakojuma asociācijas

Latvijas Reklāmas asociācijas

paziņojums presei

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pūloties papildināt valsts budžetu, gatavojas nodarīt būtiskus zaudējumus Latvijas tautsaimniecībai un mazināt Latvijas apstrādes rūpniecības uzņēmumu eksportspēju

2013. gada 20. augustā Ministru kabinets atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu piemērot dabas resursu nodokli reklāmas izdevumiem. Ministrijas mājas lapā parādījās preses ziņa, kurā sabiedrība tiek iepazīstināta ar ministra Edmunda Sprūdža viedokli: „Katru gadu Latvijā tiek saražotas 2200 tonnas reklāmas mēstuļu, bet šī „cēlā” mērķa vārdā iznīcināti 30 tūkstoši koku”. Lai šādu „kaitniecību videi samazinātu”, VARAM paredz, ka „turpmāk par reklāmas izdevumiem to ražotājiem būs jāmaksā 91 santīms par kilogramu papīra”. Uzskatām, ka šāds ministra paziņojums ir ne visai veiksmīgs mēģinājums aiz dabas aizsardzības argumentiem slēpt valsts budžeta papildināšanas projektu.  Continue reading

Kā rīkoties, ja darbiniekam darba laikā jādodas pie ārsta?

 

1. Ja tās ir obligātās veselības pārbaudes, kas paredzētas normatīvajos aktos vai darba koplīgumā, tad darba devējam jāizdod rīkojums par veselības pārbaudi un jāsedz izdevumi saistībā ar šādas pārbaudes veikšanu (Darba likuma 82. pants). Darba devējam ir pienākums izmaksāt atlīdzību par šo laiku (Darba likuma 74. panta pirmās daļas 1. punkts).

 

2. Ja darba devēja un darbinieka starpā valda pozitīva savstarpēja attieksme, var mutiski vienoties par ārsta apmeklējumu, tomēr darbiniekam drošāk, ja viņš no darba devēja iegūs rakstisku apstiprinājumu savstarpējai norunai – atļaujai atstāt darba vietu vai šajā dienā vispār neierasties darbā. Tātad jāraksta iesniegums darba devējam, minot iemeslu darba kavējumam vai brīvai dienai.

3. Ja darba devējs nepiekrīt dot apmaksātu brīvu laiku ārsta apmeklējumam, var lūgt brīvdienu – atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas. Darba likuma 153. panta 3. daļa paredz, ka darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, bet likums neparedz, ka darba devējam tas obligāti jādara.

4. Ārkārtas gadījumos var izmantot Darba likuma 147. pantu „ Īslaicīga prombūtne”.

  • 4.1. Šī panta pirmā daļa paredz, ka darba devējs nodrošina iespēju grūtniecei atstāt darba vietu, lai veiktu veselības pārbaudi pirmsdzemdību periodā, ja šādu pārbaudi nav iespējams veikt ārpus darba laika.
  • 4.2. Savukārt panta otrā daļa nosaka, ka darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Par šādu īslaicīgu prombūtni darbinieks nekavējoties paziņo darba devējam. Īslaicīga prombūtne nevar būt par pamatu darba devēja tiesībām uzteikt darba līgumu.
  • 4.3. Likumā nav noteikts, cik gara var būt „īslaicīgā prombūtne”
  • 4.4. Šis darba likuma pants būtu jāizmanto godprātīgi atsevišķos ar veselību saistītos gadījumos, ja ārsta apmeklējums nav iespējams citā – no darba brīvā laikā, vai pēkšņi pie ārsta jāved tuvinieks.

5. Darba devējs var pieprasīt darbiniekam šo ārkārtas apstākļu pierādījumu. Tādā gadījumā jāprasa ārstam izrakstīt dokumentu – speciālo 27. veidlapu, kas būs apliecinājums vizītei pie ārsta.

 

6. Pacientam, kurš atnācis pie ārsta uz konsultāciju, ir tiesības prasīt ārstam izrakstīt darbnespējas lapu A arī vienai dienai. Darbiniekam gan jāņem vērā, ka viena diena, kad ir izsniegta darbnespējas lapa A, darba devējam nav jāapmaksā.