• English


Decembrī kā katru gadu
Domāju, kā dzīvi vadu,
Priecājos, ka gads ir galā,
Ka likten’s sargājis, nav stāvējis malā,
Ka visas likstas, ko dzīve mums gādā,
Gājušas garām bez sekām jel kādām!
 
To vēlam ikvienam, kas pazīst mūs,
Lai cerība paliek – gan viss labi būs!
 
———————————— 
Novēlam Jums priecīgus Ziemassvētkus!
Lai godam izdodas aizvadīt Veco gadu
un skaisti sagaidīt Jauno gadu!
Veiksmi un veselību Jaunajā gadā!
———————————— 
Aldis un Inese
LPNA

2021.gada 9.decembrī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) rīkoja Nozaru ekspertu padomju (NEP) konferenci par aktualitātēm profesionālajā izglītībā. NEP sekretariāts uz virtuālo tikšanos aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus, kuri iesaistīti profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot nozaru kvalifikāciju sistēmai, kurā būtiska loma ir arī  nozaru ekspertu padomēm.

Continue reading

 

2021. gada 24. novembrī, Eiropas Parlaments plenārsēdē ar lielu pārsvaru pieņēma lēmumu par Eiropas Komisijas direktīvas priekšlikuma par adekvātu minimālo algu ES virzīšanu uz starpinstitūciju sarunām. Tas nozīmē, ka likumdošanas process ieiet fināla fāzē.              

Arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ( LBAS) nosūtīja Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas vēstuli, aicinot balsot par direktīvas priekšlikuma par adekvātu minimālo algu ES virzīšanu uz starpinstitūciju sarunām un skaidrojot, kāpēc šī direktīva ir īpaši svarīga Latvijas darbiniekiem.

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) 5. novembrī sadarbībā ar Fridriha Eberta fonda Latvijas pārstāvniecību organizēja ikgadējo Darba tiesību forumu, šogad par tēmu – “COVID-19 ierobežojumi no darba tiesību perspektīvas”.                                                            

LBAS Darba tiesību forumā kopā ar valsts pārvaldes pārstāvjiem, Tiesībsargu un darba tiesību ekspertiem tika meklētas atbildes uz dažādiem grūtiem jautājumiem saistībā ar aktuālo darba tiesisko regulējumu un epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Eksperti komentēja valdības noteiktos COVID-19 ierobežojumus no starptautisko tiesību, īpaši cilvēktiesību, perspektīvas, kā arī diskutēja par to, vai tiesību uz darbu liegšana ir samērīgs ierobežojums, lai sasniegtu leģitīmu mērķi aizsargāt sabiedrības veselību un vai to var veikt kopējā labuma vārdā.

Continue reading

2021.gada 29.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), ņemot vērā iepriekšējā gadā izteiktos priekšlikumus par nepieciešamo izglītojamo skaitu valsts budžeta finansētās profesionālās izglītības programmās 2022.gadā un, lai nodrošinātu darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu profesionālās izglītības iestādēs atbilstoši Ekonomikas ministrijas izstrādātajām darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm un tautsaimniecības vajadzībām, nosūtīja nozaru ekspertu padomēm (NEP) izvērtēšanai un saskaņošanai 2022.gada projektu “Plānotā uzņemšana valsts finansētās profesionālās izglītības programmās 2022.gadā”.                

Continue reading

Sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) – nosūtījusi vēstuli Eiropas Komisijai (EK) un Eiropas Parlamentam (EP) par Latvijas atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM/RRF) plānu. Vēstulē uzsvērts, ka plāna apstiprināšanas un iesniegšanas gaitā nav pilnībā ņemtas vērā Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/241 prasības, pie kādiem apstākļiem plānu var atzīt par pienācīgi argumentētu un pamatotu. Latvijas sociālie partneri aicina Eiropas Komisija ņemt vēra Latvijas sociālo partneru sagatavoto novērtējumu ANM/RRF plānam. 

Continue reading

2021.gada 4.februārī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja pienākumu izpildītājs Rihards Blese rīkoja Nozaru ekspertu padomju (NEP) Padomes sēdi, izmantojot Zoom platformu, par NEP sekretariāta paveikto saistībā ar stratēģiskā redzējuma izstrādi par profesionālās izglītības iestāžu tīklu, kvalifikāciju struktūru un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Continue reading