• English

2017.gada 27.jūnijā šajā gadā pirmo reizi kopā sanāca Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome (NEP), kuras darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. Par LKDAF iekļaušanu NEP sastāvā;
  2. NEP uzdevumi, tiesības un darba organizācija;
  3. NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
  4. Informācija par iepriekšējā laika periodā DMT NEP sagatavotajiem dokumentiem;
  5. Uzņemšanas saskaņošana PIKC RVT Jauniešu garantijas ietvaros;
  6. PKP izstrādes ekspertu un NEP pārstāvja VISC PS un PKV darba grupā deleģēšana 4 profesijās (digitālā druka, repro speciālists, sietspiedējs, fleksoiespiedējs);
  7. Par PS „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādi;
  8. Īsa informācija par projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

No labās: LNB KAC vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, LPNA/LKDAF priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, LPUA izpilddirektore, NEP koordinatore Ieva Bečere

Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija LKDAF) jau pagājušajā gadā vērsās pie tolaik vēl Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozaru ekspertu padomes ar lūgumu iekļaut to NEP sastāvā, jo nozaru robežas ir ļoti cieši saistītas, tādēļ kultūras jomai arī būtu jābūt iekļautai NEP. Un Drukas un mediju tehnoloģiju NEP 27.jūnijā iekļāva arī LKDAF savā sastāvā.

Par NEP uzdevumiem, tiesībām un darba organizāciju atbilstoši Nolikumam informēja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja Ruta Porniece.

Par NEP priekšsēdētāju tika ievēlēts Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) Valdes priekšsēdētāja vietnieks, SIA „Jelgavas tipogrāfija” Valdes loceklis Juris Sīlis, bet par vietnieku Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Otrais no labās: NEP priekšsēdētājs Juris Sīlis

LPUA izpilddirektore Ieva Bečere būs NEP koordinatore, viņa īsumā informēja par iepriekšējā laika periodā NEP sagatavotajiem dokumentiem.

NEP dalībnieki apstiprināja gan profesionālo kvalifikāciju prasību izstrādes ekspertu grupas sarakstu 4 profesijās (digitālā druka, repro speciālists, sietspiedējs, fleksoiespiedējs), gan saskaņoja profesijas standartu (PS) „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādes gaitu un ekspertu sastāvu.

Noslēgumā NEP koordinatore Ieva Bečere sniedza īsu informāciju par projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs