• English

Monthly Archives: jūlijs 2022

2022. gada 27.jūlijā Finanšu ministrijā norisinājās kārtējā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēde, kurā sociālie partneri turpināja diskusiju par darba spēka nodokļu sloga mazināšanu, šoreiz liekot uzsvaru uz ēnu ekonomikas ierobežošanu nodokļu sloga mazināšanas kompensēšanai.                                                                                              

Diskusijas ievadā Finanšu ministrija (FM) sniedza ziņojumu par Ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumiem, rīcībpolitikas rekomendācijām ēnu ekonomikas mazināšanai. FM akcentēja, ka, lai mazinātu ēnu ekonomikas līmeni Latvijā, ir būtiski darboties vairākos virzienos, no kuriem viens ir jauns nodokļu kontroles regulējums, kas paredz kontroles uzsākšanu, balstoties uz aprēķinu pamata konstatētu nodokļu nomaksas plaisu. Citi pasākumi ietver publiski pieejamu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktu nodokļu maksātāju reitinga kopējo novērtējumu, nodokļu nomaksas uzlabošanu pasažieru komercpārvadājumu jomā, Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) administratīvā sloga mazināšanai, u.c. pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanai nozaru līmenī.

Continue reading

2022. gada 13.jūlijā Finanšu ministrijā Nacionālā Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Budžeta un nodokļu apakšpadomes sēdē sociālie partneri, diskutēja par darba spēka nodokļiem un to slogu uz darbiniekiem un darba devējiem Baltijas valstīs.                                                                         

Sēdē darba ņēmēju pusi pārstāvēja LBAS priekšēdētāja vietniece – Anda Grīnfelde, eksperts tautsaimniecības jautājumos – Mārtiņš Svirskis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inga Vanaga, Latvijas Mežu nozares darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja – Inguna Siņica, Latvijas arodbiedrības “Enerģija” priekšsēdētājs – Aivars Āboliņš, Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības prezidents – Igors Pavlovs.

Continue reading

2022.gada 30. jūnijā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) organizēta konference “Aktualitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā”. Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicināja NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā izglītībā, īpašu uzmanību šoreiz pievēršot profesionālās izglītības attīstībai un finansēšanai.

Continue reading