• English

Monthly Archives: aprīlis 2019

  1. gada 31. janvārī Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139,notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (DMT NEP) dalībnieku sanāksme, kura piedalījās arī Aldis Misēvičs. NEP priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), sagaidot Starptautiskās Darba organizācijas (SDO), vienas no vecākajām specializētajām ANO aģentūrām, 100.gadadienu, 31.janvārī organizēja semināru par ISO standartu 45001.

SDO ir vienīgā ANO aģentūra, kura darbojas uz trīspusējās paritātes principa, proti, tajā lēmumus, kopīgi vienojoties, pieņem valstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji. SDO apvieno 187 pasaules dalībvalstis, lai noteiktu darba standartus, izstrādātu politikas un programmas, kas veicinātu cienīgu darbu visiem. SDO tika dibināta 1919. gadā kā daļa no Versaļas līguma, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, lai atspoguļotu pārliecību, ka universālu un ilgstošu mieru var panākt tikai tad, ja tas ir balstīts uz sociālo taisnīgumu un sociālo dialogu.                                                                                                                                    Continue reading