• English

Monthly Archives: aprīlis 2017

2017.gada 6. aprīlī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) juristu sanāksme, kurā piedalījās LBAS dalīborganizāciju speciālisti un vadītāji. Galvenais darba kārtības jautājums bija likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”.

No kreisās: LBAS jurists Kaspars Rācenājs, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, LPNA juriskonsults Daniīls Besko u.c. Continue reading

2017.gada  5.aprīlī notika LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un citi VDI speciālisti.

Sanāksmi vadīja LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa. Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki jautājumi: VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildes gaita, informācija par VDI 2016. gada pārskatu un darba prioritātēm 2017. gadā un par LBAS Vispasaules darba aizsardzības dienas konferenci 27. aprīlī.

VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildi abas puses vērtēja kā labu, taču arodbiedrību pārstāvji diskusijā uzsvēra, ka reālā sadarbība varētu būt labāka tieši nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā, tajā vairāk iesaistot ievēlētos darbinieku pārstāvjus – uzticības personas.   Continue reading