• English

Monthly Archives: aprīlis 2015

Nu jau pagājis gads kopš Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības  (LPNA) vadība meklē sadarbības partnerus, lai saviem biedriem piedāvātu ne tikai juridisko aizstāvību un izglītošanu darba tiesisko attiecību jautājumos.

Mūsu mājas lapas sadaļā „Biedra karte” varat iepazīties ar visu LPNA labvēļu sarakstu un arī pārliecināties, ka mūsu atbalstītāju loks ir plašs.

Tiekoties ar šo uzņēmumu vadību, nereti nākas uzklausīt aicinājumu, lai LPNA biedri biežāk izmanto piedāvātās atlaides.

Tādēļ šodien sniegsim nelielu ieskatu, ko jūs varat iegādāties pie mūsu sadarbības partneriem.

Continue reading

2015. gada 1.aprīlī Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF) notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

NEP darba kārtībā bija  gan jaunās maģistra studiju programmas „Sociālais dizains” koncepcijas prezentācija un iepazīšanās ar studiju virziena „Māksla” koncepciju, gan arī  informācijas apzināšana par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) norises plānošanu un par nozares profesionālās izglītības iestāžu (PII) attīstības stratēģiju.

Continue reading

Sekmīgs sociālais dialogs ir ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un kvalitatīvu darbavietu radīšanas stūrakmens – tā Rīgā notikušajā sociālo partneru forumā uzsvēra gan Eiropas Savienības (ES) iestāžu un Latvijas valdības pārstāvji, gan Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), citu Eiropas valstu darba devēju organizāciju un arodbiedrību vadītāji, kā arī ES līmeņa sociālie partneri.

 

Continue reading

 

2015.gada 17.-18.martā Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un starptautisko konsultāciju aģentūru „Ecorys” rīkoja semināru par darba vidē balstītajām mācībām Eiropā, kura laikā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar darba vidē balstīto mācību kvalitātes aspektiem, efektīvas partnerības veidošanas iespējām un dažādiem sadarbības modeļiem ar darba devējiem Eiropas Savienības (ES) valstīs.

Continue reading