• English

2017.gada 25.janvārī Rīgā notika starptautiskā konference “Baltic Alliance for Apprenticeships for Innovative Vocational Education and Training”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros pieaicinot arī Igaunijas un Lietuvas sadarbības partnerus no Erasmus+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā(„National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”).

Jaunizveidotās Baltijas Māceklības alianses inovatīvai profesionālajai izglītībai pamatmērķis ir veicināt nacionālās profesionālās izglītības reformas Baltijā, kā arī Baltijas valstu sadarbību profesionālajā izglītībā. Alianse būs kā ietvars kopīgai sadarbībai starp trīs Baltijas valstīm, savstarpēji apmainoties ar informāciju un pieredzi profesionālās izglītības reformu ieviešanā, īpaši attiecībā uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības un māceklības ieviešanu, kā arī kopīgi popularizējot labās prakses piemērus. Tāpat arī projekta ietvaros tiks īstenotas nacionāla līmeņa aktivitātes katrā no Baltijas valstīm, kas būs vērstas uz darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstību.

Konferences sākumā Baltijas valstu pārstāvji informēja par situāciju ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu savās valstīs un iezīmēja kopīgās problēmas;

  1. lai arī Baltijas valstis ir vienotas, tomēr katra cenšas uzvarēt konkurences cīņā,
  2. katra ministrija pirmkārt domā par savas jomas sakārtošanu savā vakstī,
  3. nav kontaktu starp skolām,
  4. nav kopēju mācību programmu,
  5. mazie uzņēmumi nav gatavi sadarboties starptautiskā līmenī,
  6. nav apzinātas prakses iespējas visā Baltijā.

Visu trīs Baltijas valstu IZM pārstāvji secināja, ka būtu lietderīgi visām trim

valstīm kopā pieprasīt Eiropas Savienības finansējumu sadarbībai profesionālajā izglītībā kopēju projektu īstenošanai.

Viens no konferencē izskatītajiem jautājumiem bija darba devēju un izglītojamo skatījums par profesionālo izglītību un darba vidē balstītām  mācībām..

 

No labās: PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) direktore Dagnija Vanaga un viņas vietniece profesionālās izglītības, mūžizglītības un darba vidē balstīto mācību jomā Inga Šikova

Šeit savu viedokli izteica gan PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) direktore Dagnija Vanaga un viņas vietniece profesionālās izglītības, mūžizglītības un darba vidē balstīto mācību jomā Inga Šikova, gan arī SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala”” (PGM) personāla vadītāja Aija Āne un jaunais darbinieks Artūrs Šilbergs, kurš kā RVT Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēknis šeit darba vidē balstītās mācībās apguva savu profesiju. Artūrs uzsvēra, ka šāds apmācību veids audzēkņiem ir interesants – darbs reālā darba vidē, iespēja savlaicīgi novērtēt, vai tas ir darbs, ko vēlos, un iespēja saņemt atlīdzību par paveikto.

 

SIA “PGM”” personāla vadītāja Aija Āne un jaunais darbinieks Artūrs Šilbergs

 

Noslēgumā atgādināšu, ka drukas un mediju tehnoloģiju nozarē darba vidē balstītas mācības atbalsta SIA „Jelgavas tipogrāfija”, SIA „Livonija Print”, SIA „PNB Print” un SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala”.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

two × 3 =