• English

2015. gada 10. augustā Rīgā, K.Valdemāra ielā 1c, Profesionālās izglītības

Kompetenču centra „Rīgas Valsts tehnikums” Konferenču zālē norisinājās kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes sanāksme.

SIA „AC Konsultācijas” projektu vadītāja Kristīne Vīnane iepazīstināja NEP locekļus ar pētījuma „Nozares kvalifikāciju sistēmas pilnveide atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” mērķiem, realizācijas grafiku un NEP iesaisti un atbildību tajā.

SIA „AC Konsultācijas” projektu vadītāja Iveta Lāce iepazīstināja ar projekta realizētāju un nozares ekspertu kopīgi izstrādātajām izmaiņām nozares profesiju kartē un nozares kvalifikāciju līmeņu aprakstu darba variantu. Tika apspriests gan nozares profesiju kartes projekts un izdarītas izmaiņas, ko ierosināja drukas, izdevējdarbības un multimediju nozares pārstāvji, gan arī pārrunāti nozares kvalifikācijas līmeņu apraksti un panākta vienošanās par tajos izdarāmajām izmaiņām.

 

SIA „AC Konsultācijas” projektu vadītāja Iveta Lāce (no labās) un projektu vadītāja

Kristīne Vībane

 

Klātesošie nolēma atbalstīt izmaiņas nozares profesiju kartē izdevējdarbības, drukas un papīra un papīra izstrādājumu ražošanas sadaļā, bet multimediju sadaļā turpināt profesiju kartes pilnveidošanu un saskaņošanu ar nozares ekspertiem veikt elektroniski. Nolemts arī turpināt sadarbību ar ekspertiem nozares kvalifikācijas līmeņu aprakstu pilnveidošanā, vairāk uzmanības pievēršot nozares specifikai.

Rīgas Amatniecības vidusskolas (RAV) direktora vietniece Dace Laizāne un

Multimediju nodaļas vadītājs Andris Joksts sniedza informāciju par plānoto Rīgas Amatniecības vidusskolas Multi­mediju centra būvniecību Audio vizuālās mediju mākslas izglītības programmas īstenošanai un Multimediju centra labiekārtošanu. A.Joksts iepazīstināja ar prezentāciju par pašreizējām – video operators, foto dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists (animācija), vides dizaina speciālists (butaforija) – un plānotajām – gaismošanas operators, apskaņošanas operators u.c. – izglītības programmām, kā arī informēja par šādu speciālistu nepieciešamību gan pašreiz, gan nākotnē kino, televīzijā, reklāmas u.c. radošajās industrijas. RAV pārstāvji pastāstīja par pieredzi, ko guvuši, apmeklējot līdzīga profila mācību iestādes – Lodzas kino skolu (Polija), Prāgas kino skolu (Čehija) un Baltijas mediju un filmu skolu (Igaunija). D.Laizāne un A.Joksts iepazīstināja ar Multimediju centra Audio vizuālās mediju mākslas izglītības īstenošanai celtniecības un labiekārtošanas projektu un pamatoja tā realizēšanas nepieciešamību mācību iestādes pilnvērtīgai attīstībai nākotnē.

 

RAV Multimediju nodaļas vadītājs Andris Joksts

NEP nolēma atbalstīt projekta īstenošanu, NEP locekļiem iespēju robežās iesaistīties tā realizācijā un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai pozitīvu slēdzienu par plānoto Rīgas Amatniecības vidusskolas Multi­mediju centra būvniecību Audio vizuālās mediju mākslas izglītības programmas īstenošanai un Multimediju centra labiekārtošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Aldis Misēvičs

LBAS nozares konsultants darba ņēmēju satura jautājumos,

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *