• English

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) var lepoties ar nozīmīgu notikumu – akciju sabiedrības „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrība un administrācija noslēgušas jaunu darba koplīgumu.

 

Notiek sarunas par Darba koplīgumu: (no labās) AS “VG Kvadra Pak” Valdes priekšsēdētājs Roberts Vasiļevskis, arodbiedrības priekšsēdētāja Antonija Incenberga un LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

 

Kā atzīmē arodbiedrības priekšsēdētāja Antonija Incenberga, iepriekšējais koplīgums 2011.gadā bija noslēgts uz 3 gadiem, tādēļ bija jāizvērtē esošā situācija un jāpadomā, ko mēs varam panākt, lai nākošais koplīgums būtu labāks par iepriekšējo.

 

Arodbiedrības priekšsēdētāja A.Incenberga un Valdes priekšsēdētājs R.Vasiļevskis paraksta Darba koplīgumu

 

Darba koplīguma parakstīšanas brīdī klāt bija arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Viņš pateicās gan arodbiedrības priekšsēdētājai Antonijai Incenbergai, gan uzņēmuma Valdes priekšsēdētājam Robertam Vasiļevskim par veiksmīgo un lietišķo sadarbību un norādīja, ka AS „VG Kvadra Pak” ir nozares līderis sociālā dialoga reālā īstenošanā dzīvē.

 

Darba koplīgumu apstiprināja arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

 

Darba koplīgumā puses ir vienojušās par darba tiesisko attiecību nodibināšanas procedūru, par darba laika organizāciju, atpūtas laiku  un darba kārtības noteikumiem, par darba samaksu, darba devēja sociālajām garantijām, darba un veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī par darba devēja un arodbiedrības sadarbības jautājumiem.

 

Daži pozitīvi piemēri, par ko arodbiedrība ir vienojusies ar darba devēju:

  1. koplīgums attiecas uz visiem Uzņēmuma darbiniekiem,
  2. uzņēmuma pārejas vai īpašuma formas maiņas gadījumā Koplīguma noteikumi paliek spēkā līdz tā termiņa beigām vai jauna Koplīguma noslēgšanai,
  3. visas Uzņēmumā esošās vakances tiek izsludinātas Uzņēmumā un vienlaicīgi arī ārējā personāla atlasē. Ja vienas nedēļas laikā no vakances izsludināšanas dienas neviens no Uzņēmumā nodarbinātajiem nav pieteicies vai pieteikušies pretendenti neatbilst izvirzītajām prasībām, atlase notiek no ārējā personāla atlasē reģistrētajiem pretendentiem,
  4. dokumenti, kuri uzņēmumā regulē darba kārtību, stājas spēkā pēc to saskaņošanas ar arodbiedrību,
  5. Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos atlaišanas pabalsta izmaksas gadījumos tā apmērs, papildus Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, tiek palielināts par viena mēneša vidējo izpeļņu,
  6. darba devējs slēdz vienošanos ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju par darbinieku veselības apdrošināšanu pilna laika darbiniekiem, ar kuriem noslēgts Darba līgums uz nenoteiktu laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas sedz Darba devējs,
  7. arodbiedrības darbības nodrošināšanai Darba devējs piešķir bezmaksas ar mēbelēm iekārtotu telpu ar tālruni, datoru ar interneta pieslēgumu, kancelejas preces, sedz elektroenerģijas un telefona maksu.

 

AS “VG Kvadra Pak” Darba koplīgums

 

Akciju sabiedrība „Van Genechten Kvadra Pak” ir multinacionāls uzņēmums, kura īpašnieki ir no Beļģijas, tādēļ darba koplīguma teksts ir gan latviešu, gan angļu valodā.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

5 × 3 =