• English

  1. gada 31. janvārī Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 139,notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes (DMT NEP) dalībnieku sanāksme, kura piedalījās arī Aldis Misēvičs. NEP priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs.

 

NEP DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Darba kārtības apstiprināšana
  2. Iepazīšanās ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu
  3. Informācija par laika periodā starp sanāksmēm DMT NEP elektro­niski saskaņotajiem dokumentiem
  4. Nozares eksperta deleģējums digitālo mācību materiālu satura vērtēšanai
  5. LM informācija par ES finansētajām izglītības programmām pieaugušajiem, ko piedāvā īstenot PIKC RVT
  6. NEP pārstāvja deleģēšana sadarbības projekta ar OECD Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas Diagnostikas semināram
  7. Diskusija par Dizaina NEP veidošanas nepieciešamību
  8. Vienošanās par nākamās sanāksmes laiku un vietu

 

NEP sapulce notika Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas telpās, tādēļ direktora vietniece Diana Vernera un Reklāmas dizaina programmas vadītāja R. Linīte iepazīstināja NEP locekļus ar prezentāciju par izglītības iestādes darbību un attīstības perspektīvām, sevišķu uzmanību pievēršot Reklāmas dizaina un Ādas izstrādājumu dizaina nodaļu darbam.   NEP locekļi apskatīja praktisko nodarbību telpas un iepazinās ar RDMV un PIKC RVT kopīgi īstenotā projekta rezultātiem – skolēnu darbu izstādi.

Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere informēja, ka laika periodā no 2018. gada 25. oktobra, kad notika iepriekšējā NEP sanāksme, tikuši elektroniski saskaņoti, sagatavoti un nosūtīti sekojoši dokumenti: atzinumi par SIA “Polipaks”, Balvu novada pašvaldības, Balvu novada muzeja, SIA “Tava bilde”, “Mazjanis Wedding Photography”, SIA “Rilita” un SIA “Polygrafika” atbilstību darba vidē balstītu mācību (DVB) īstenošanai, par ekspertu deleģējumu profesionālās kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādei specialitātei “Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents” un par atbalstu NVA organizētiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem.

Ieva Bečere pastāstīja, ka darba grupas strādā pie nozares digitālo mācību līdzekļu (DML) “Poligrāfijas terminu vārdnīca” un “Drukāto mēdiju tehnoloģijas”. Abas darba grupas īsteno materiālu sagatavošanas 4. posma uzdevumus, drīzumā jāsākas sagatavoto materiālu  izvērtēšanai, un NEP ir jāiesaka eksperts, kurš varētu to veikt. NEP priekšsēdētāja vietnieks, LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs ierosināja NEP deleģēt par ekspertu digitālo mācību materiālu “Poligrāfijas terminu vārdnīca” un “Drukāto mēdiju tehnoloģijas” vērtēšanai Arti Ērgli. Sapulces dalībnieki šo ierosinājumu atbalstīja.

Labklājības ministrijas (LM) vecākais eksperts Raimonds Brīdaks pastāstīja par Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) realizēto projektu bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas paaugstināšanai, kurš var palīdzēt nozares uzņēmumiem piesaistīt darbiniekus zemākas kvalifikācijas darbos. Viņš informēja, ka DMT NEP līdz 2019. gada maijam jāapstiprina nozares interesēm atbilstoša programma un jāiesniedz tā Labklājības ministrijā, kas noteiks, izglītības iestādi, kurā tiks realizētas mācības.

PIKC RVT izglītības metodiķis G. Loba informēja, ka tehnikums ir gatavs sadarbībā ar NVA realizēt 40 akadēmiskās stundas (10 stundas teorija, 30 stundas prakse) garu programmu “Pamatzināšanu kurss poligrāfijā”, kas veicinās bezdarbnieku un darba meklētāju izpratni par nozares specifiku un atvieglos uzņēmumiem šo darbinieku iepazīstināšanu ar  darba pienākumiem. Ieva Bečere pastāstīja, ka vairāki nozares uzņēmumi ir izteikuši atbalstu šādas programmas realizēšanai.

NEP nolēma atbalstīt NVA organizēto konkurētspējas paaugstināšanas pasākuma bezdarbniekiem un darba meklētājiem “Pamatzināšanu kurss poligrāfijā” (40 akadēmisko stundu apjomā) realizēšanu, rekomendējot to veikt PIKC “Rīgas valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā.

NEP priekšsēdētājs Juris. Sīlis pastāstīja, ka ir saņemts uzaicinājums deleģēt NEP pārstāvji dalībai sadarbības projekta ar OECD Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas diagnostikas seminārā. Par Drukas un mediju tehnoloģiju NEP pārstāvi dalībai sadarbības projekta ar OECD Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas Diagnostikas seminārā deleģēt DMT NEP priekšsēdētāju J. Sīli.

Diskusija izvērtās par radušos neskaidro situāciju sakarā ar to, ka pagājušajā gadā SIA “AC konsultācijas” veiktā pētījuma rezultātā izveidota atsevišķa Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju sektorā iekļauto profesiju karte, uz kuru ir pārvietotas profesijas no dažādām nozarēm t.sk. no DMT NEP atbildības sfērā esošām, kas līdz ar to ir zaudējušas piesaisti pamatnozarei un saistītajām profesijām. Turklāt joprojām nav izlemts jautājums par atsevišķa Dizaina NEP izveidošanas lietderību/nelietderību. LNKC pārstāves un J. Sīlis ierosināja nākamo NEP sanāksmi veltīt šim jautājumam un sagatavot vēstuli Valsts izglītības satura centram (VISC) ar aicinājumu loģiski un konstruktīvi risināt radušos situāciju.

E.Barisa un I. Kupča ierosināja nākamo DMT NEP sanāksmi rīkot Latvijas Nacionālajā kultūras centrā (LNKC) 2019. gada aprīļa beigās vai maija sākumā.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs