• English

           Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrība (LPNA) var lepoties ar nozīmīgu notikumu – akciju sabiedrības „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrība un administrācija šī gada 15.maijā noslēdza jaunu darba koplīgumu, jau trešo pēc kārtas.

26.03.2018: notiek sarunas par Darba koplīgumu: (no labās) AS “VG Kvadra Pak” Valdes priekšsēdētājs Roberts Vasiļevskis, arodbiedrības priekšsēdētāj Deniss Pušņnakovs,  LPNA juriskonsults Daniīls Besko un  priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

 

Kā atzīmē arodbiedrības priekšsēdētājs Deniss Pušņakovs, iepriekšējais koplīgums 2015.gadā bija noslēgts uz 3 gadiem, tādēļ bija jāizvērtē esošā situācija un jāpadomā, ko mēs varam panākt, lai nākošais koplīgums būtu labāks par iepriekšējo.

15.05.2018: arodbiedrības priekšsēdētājs D. Pušņakovs un Valdes priekšsēdētājs R.Vasiļevskis paraksta Darba koplīgumu

 

Darba koplīguma parakstīšanas brīdī klāt bija arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs. Viņš pateicās gan arodbiedrības priekšsēdētājam tenisam Pušņakovam, gan uzņēmuma Valdes priekšsēdētājam Robertam Vasiļevskim par veiksmīgo un lietišķo sadarbību un norādīja, ka AS „VG Kvadra Pak” ir nozares līderis sociālā dialoga reālā īstenošanā dzīvē.

Darba koplīgumu apstiprināja arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs

 

Darba koplīgumā puses ir vienojušās par darba tiesisko attiecību nodibināšanas procedūru, par darba laika organizāciju, atpūtas laiku  un darba kārtības noteikumiem, par darba samaksu, darba devēja sociālajām garantijām, darba un veselības aizsardzības jautājumiem, kā arī par darba devēja un arodbiedrības sadarbības jautājumiem.

 

Daži pozitīvi piemēri, par ko arodbiedrība ir vienojusies ar darba devēju:

  • uzņēmuma pārejas vai īpašuma formas maiņas gadījumā Koplīguma noteikumi paliek spēkā līdz tā termiņa beigām vai jauna Koplīguma noslēgšanai,
  • dokumenti, kuri uzņēmumā regulē darba kārtību, stājas spēkā pēc to saskaņošanas ar arodbiedrību,
  • arodbiedrības darbības nodrošināšanai pēc tās priekšsēdētāja pieprasījuma Darba devējs piešķir bezmaksas ar mēbelēm iekārtotu telpu ar tālruni, datoru ar interneta pieslēgumu, kancelejas preces, sedz elektroenerģijas un telefona maksu.

AS “VG Kvadra Pak” Darba koplīgums

 

Akciju sabiedrība „Van Genechten Kvadra Pak” ir multinacionāls uzņēmums, kura īpašnieki ir no Beļģijas, tādēļ darba koplīguma teksts ir gan latviešu, gan angļu valodā.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs