• English

            2018.gada 20.februārī   Profesionālās izglītības kompetences centrā (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) sākās vairāku profesionālās izglītības programmu un 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju akreditācijas komisijas darbs.

Drukas un mediju tehnoloģiju nozarē šogad akreditācijai pakļauta izglītības programma (IP) „Poligrāfija un izdevējdarbība” un iegūstamās 3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Iespieddarbu noformējuma speciālists” un „Ofseta iespiedējs”. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) savā 06.02.2018 rīkojumā „Par akreditācijas komisijas izveidi” kā izglītības programmas „Poligrāfija un izdevējdarbība” (kods 33545021) vērtētāju iekļāva Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētāju Aldi Misēviču.

Izglītības programmu iegūstamo 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju vērtēšana notiek atbilstoši IKVD 2017.gada 24.februāra iekšējiem noteikumiem Nr.17 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”, kurā noteiktas vērtējamās jomas un vērtējuma kritēriji, piemēram, mācību saturs, mācīšana un mācīšanās, izglītojamo sasniegumi, atbalsts mācību darbā un karjeras izglītībā, sadarbība ar izglītojamā ģimeni un vēl citas jomas.

Dienas pirmajā pusē PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga un viņas vietnieki mācību, audzināšanas, darba vidē balstītu mācību organizēšanas darbā sniedza plašu pārskatu par skolas darbību un mācību procesa nodrošināšanu un sadarbību gan ar izglītojamajiem, gan viņu ģimenēm, gan arī ar nozaru darba devējiem.

PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga

 

Dienas otrajā pusē ekspertiem bija iespēja vērot mācību stundas un aprunāties ar pedagogiem un izglītojamajiem.

Izglītības programma „Poligrāfija un izdevējdarbība” un iegūstamās 3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Iespieddarbu noformējuma speciālists” un „Ofseta iespiedējs” tiek gatavotas PIKC RVT Praktisko mācību centrā  Rīgā, Dārzciema ielā 70.

Zināšanas apgūst iespieddarbu noformējuma speciālisti

 

20.februārī LPNA priekšsēdētājam un akreditācijas ekspertam Aldim Misēvičam bija iespēja piedalīties IP „Poligrāfija un izdevējdarbība” kvalifikācijas „Iespieddarbu noformējuma speciālists” nodarbībā pie pasniedzējas Marijas Sjominas un kvalifikācijas „Ofseta iespiedējs” nodarbībā pie pasniedzēja Alda Rūtera.

Zināšanas apgūst topošie ofseta iespiedēji

 

Pēc nodarbību vērošanas bija sarīkota tikšanās ar profesionālo priekšmetu pasniedzējiem, kuras laikā Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas izglītības metodiķis Normunds Tiltiņš sniedza īsu pārskatu par visām īstenojamajām izglītības programmām, kvalifikācijas eksāmenu rezultātiem, mācību procesa un darba vidē balstīto mācību organizēšanu , kā arī audzēkņu sasniegumiem profesionālās izglītības konkursos „SkillsLatvia2017” un starptautiskajos konkursos „WorldSkills2015” un „WorldSkills2017”.

Pēc visa redzētā un dzirdētā varu apgalvot, ka akreditācijas vērtējums būs labs.

 

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs