• English

 

Priecīgus Ziemassvētkus visiem LPNA biedriem!

 

2017.gada 15.decembrī notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
  2. Par LPNA dalību ESF projektos ;
  3. Juridiskie jautājumi;
  4. Finanšu jautājumi.

 

Atklājot LPNA Padomes sēdi, priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atgādināja, ka pagājušajā nedēļā visiem tika nosūtīta atskaite par biroja darbu laika periodā no  21.06. – 15.12.2017. Galvenie jautājumi – dalība LBAS aktivitātēs, Valdes un Padomes sēdēs un juristu sanāksmēs, kā arī sniegta informācija par LPNA vairāku uzņēmumu pārstāvjiem.

LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs informēja par AS „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja, LPNA pārstāvja Denisa Pušņakova dalību ESF projektā Nr. 8.5.2. „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”, kurā tika izvērtēta piemērotāko simulācijas iekārtu iegāde Rīgas Valsts tehnikumam (RVT), Ogres tehnikumam un Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam.

RVT Praktisko mācību centra Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļā simulācijas iekārtas paredzētas ofseta iespiedēju, poligrāfijas ražošanas tehniķu un iespieddarbu noformējuma speciālistu kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās mācību kvalitātes uzlabošanai.

Tāpat LPNA eksperti ir snieguši savus atzinumus par prakses standarta projektu poligrāfijas nozarē: „Izanalizējot dotos materiālus poligrāfijas prakses standartam, to vērtējam kā ļoti labu. Piemēri un ieteikumi ir tādi kā reālos darba apstākļos tipogrāfijā. Pieturoties pie šiem standartiem, darba devējs būtiski uzlabotu darba apstākļus un darba vidi darbinieku darba vietās.”

LPNA juriskonsults Daniiļs Besko informēja par LBAS Juristu sanāksmēm un situāciju saistībā ar Grozījumiem Darba likumā, konkrēti 68. un 110.pantu, kurus arodbiedrības nosargājušas no izmaiņām

LPNA grāmatvede Inese Fedulova informēja par dalīborganizāciju uzkrātajiem finanšu līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs