• English

2017.gada 7.novembrī Valsts Izglītības satura centrs (VISC) organizēja darba grupas sēdi, kurā izvērtēja ekspertu izstrādātos Drukas un mediju tehnoloģiju nozares profesionālās kvalifikācijas prasību projektus 4 poligrāfijas jomas specialitātēm –

Digitālās drukas operatoram, fleksoiespiedējam, reproiekārtu operatoram un sietspiedējam. 

Piemēram, profesionālo kvalifikācijas prasību (PKP) izstrādes darba grupā digitālās drukas operatoram kā eksperti strādāja SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” ražošanas tehnologs Paulis Zabarovskis, SIA „KTA Graphic Systems” servisa speciālists Mārtiņš Zabarovskis, SIA „Drukātava” valdes loceklis Valdis Jirgens, Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas (LPUA) izpilddirektore Ieva Bečere, SIA „Abi 2” valdes priekšsēdētājs Raivo Milbrets, bet moderatore bija PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas metodiķe Ārija Čerpinska un moderatores asistents PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas pedagogs Jānis Pavlovskis.

VISC likumā noteiktā kārtībā izdeva rīkojumu par darba grupas izveidošanu sektora profesionālās kvalifikācijas prasību izvērtēšanai, kurā bija iekļauta Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta vecākā eksperte Anita Zimele, Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes pārstāvis , Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības un Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācijas priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, PIKC RVT direktore Dagnija Vanaga, VISC  ESF projekta profesiju standartu izstrādē vadītāja Līga Saleniece un VISC pārstāve Ilga Bidzāne – VISC Profesionālās izglītības departamenta profesionālās izglītības nodrošinājuma nodaļas vecākā referente.

Šī darba grupa kā neatkarīgie eksperti vēlreiz izvērtēja profesionālās kvalifikācijas prasību projektus un atzina, ka tie virzāmi apstiprināšanai Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā sadarbības apakšpadomē.

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs