• English

2017.gada 21.jūnijā notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
  2. Par UNI-Graphical Europa anketu;
  3. Juridiskie jautājumi;
  4. Finanšu jautājumi;
  5. Drukas un mediju tehnoloģiju NEP darbības uzsākšana.

Atklājot LPNA Padomes sēdi, priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atgādināja, ka pagājušajā nedēļā visiem tika nosūtīts pārskats „LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā” – elektroniski nosūtīta atskaite par biroja darbu laika periodā no 01.03. – 21.06.2017. Galvenie jautājumi – dalība LBAS aktivitātēs, Valdes un Padomes sēdēs un Juristu sanāksmēs, kā arī sniegta informācija par LPNA vairāku uzņēmumu pārstāvjiem.

LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs vēlreiz informēja par UNI-Graphical Europa izstrādāto anketu, ar kuras palīdzību tiek vērtēta darba vide, darba apstākļi un ar tiem saistītie riski. Informācija saņemta tikai no AS „VG Kvadra Pak”, tādēļ priekšsēdētājs vēlreiz aicināja visus aizpildīt anketu.

LPNA juriskonsults Daniļs Besko informēja par LBAS Juristu sanāksmēm un situāciju saistībā ar Grozījumiem Darba likumā, konkrēti 68. un 110.pantu, kurus arodbiedrības  nosargājušas no izmaiņām

LPNA grāmatvede Inese Fedulova informēja par dalīborganizāciju uzkrātajiem finanšu līdzekļiem.

LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs atgādināja, ka 27.jūnijā darbu atsāks Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome (NEP), kurā no LPNA darbojas Marta Rauska (AS „VG Kvadra Pak”), Skaidrīte Grišina (SIA „Austra Pak”) un Aldis Misēvičs (LPNA priekšsēdētājs).

 

Informāciju sagatavoja

 

Aldis Misēvičs

LPNA priekšsēdētājs