• English

Pagājušo piektdien, 16.oktobrī, noskatījos Rīgas Cirka” rīkoto izrādi „Gigantiskais strūklaku šovs” un esmu sajūsmā par programmu. Visi mākslinieku priekšnesumi notiek mūzikas un strūklaku pavadījumā. Kādreiz esmu redzējis Prāgas muzikālās strūklakas, un šoreiz man radās līdzīgas sajūtas.

Continue reading

2015.gada 9.oktobrī Briselē Albēra Boršeta (Albert Borschette) Konferenču centrā notika kārtējā Eiropas Komisijas (EK) Poligrāfijas sektora Sociālā dialoga  komitejas (SDK) sanāksme, kurā piedalījās gan Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, gan arī Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Visvaldis Trokša.

Continue reading

2015.gada 10.jūnijā notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina NEP sanāksme, šoreiz Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) telpās Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16.

Tā kā pēdējā laikā paplašinās dizaina joma, NEP papildināja savu dalībnieku loku no Latvijas Fotogrāfu savienības un Rīgas Amatniecības vidusskolas.

 

Latvijas Fotogrāfu savienības valdes loceklis Arno Marnics (no labās) un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, Augstākās izglītības padomes loceklis Andris Teikmanis

NEP sekretariātam vēstuli „Par izglītības programmas ,,Foto dizains” ar

iegūstamo specializāciju ,,foto dizaina speciālists ” un izglītības programmas „Dizains” ar iegūstamo kvalifikāciju „multimediju dizaina speciālists” īstenošanu bija atsūtījusi Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola.

Continue reading

Šogad Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ar vairākiem pasākumiem atzīmē darbības 25 gadu jubileju. LBAS sociālās partnerības pasākums „Sadarbības partneris” 14.maijā jau desmito reizi notika Rīgā, Latviešu biedrības nama Zelta zālē. Tajā tika apbalvoti LBAS un tās dalīborganizāciju izcilākie sadarbības partneri, kas sevi pierādījuši gandrīz visa gadsimta ceturkšņa garumā.

Jubilejas pasākumi jau aizvadīti reģionos – Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā un Liepājā, kuros tika īpaši atzīmēti tie arodbiedrību pārstāvji, kas arodbiedrību kustībā aktīvi darbojušies 10, 15 un 25 gadus. Savukārt 14.maijā notika LBAS ESF projekta starptautiska noslēguma konference „Veiktspējas stiprināšana arodbiedrību attīstībai”.

Continue reading

Nu jau pagājis gads kopš Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības  (LPNA) vadība meklē sadarbības partnerus, lai saviem biedriem piedāvātu ne tikai juridisko aizstāvību un izglītošanu darba tiesisko attiecību jautājumos.

Mūsu mājas lapas sadaļā „Biedra karte” varat iepazīties ar visu LPNA labvēļu sarakstu un arī pārliecināties, ka mūsu atbalstītāju loks ir plašs.

Tiekoties ar šo uzņēmumu vadību, nereti nākas uzklausīt aicinājumu, lai LPNA biedri biežāk izmanto piedāvātās atlaides.

Tādēļ šodien sniegsim nelielu ieskatu, ko jūs varat iegādāties pie mūsu sadarbības partneriem.

Continue reading

2015. gada 1.aprīlī Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (LU PPMF) notika kārtējā Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme.

NEP darba kārtībā bija  gan jaunās maģistra studiju programmas „Sociālais dizains” koncepcijas prezentācija un iepazīšanās ar studiju virziena „Māksla” koncepciju, gan arī  informācijas apzināšana par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) norises plānošanu un par nozares profesionālās izglītības iestāžu (PII) attīstības stratēģiju.

Continue reading

Sekmīgs sociālais dialogs ir ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības un kvalitatīvu darbavietu radīšanas stūrakmens – tā Rīgā notikušajā sociālo partneru forumā uzsvēra gan Eiropas Savienības (ES) iestāžu un Latvijas valdības pārstāvji, gan Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), citu Eiropas valstu darba devēju organizāciju un arodbiedrību vadītāji, kā arī ES līmeņa sociālie partneri.

 

Continue reading