• English

2016.gada 15.jūlijā notika AS „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrības sapulce, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija arodbiedrības priekšsēdētāja vēlēšanas.             

Līdz šim arodbiedrību vadīja Antonija Incenberga. Tonija, manuprāt, vispār ir unikāla personība Latvijas arodbiedrību vēsturē – pirms 57 gadiem, uzsākot savas darba gaitas poligrāfijas uzņēmumā, Tonija iestājās arodbiedrībā, bet jau pēc gada kolēģi viņai uzticēja arodbiedrības priekšsēdētājas pienākumus, un tā 56 gadus Tonija arī šo pienākumu godprātīgi pildīja.

Continue reading

 

2016. gada 15. jūnijā jaunajā RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70, Rīgā, notika poligrāfijas nozarei svarīgs pasākums – grāmatas “Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana atvēršana. RVT ir īpaša nozīme nozares šodienā un nākotnē, jo Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā iespējams iegūt vidējo profesionālo izglītību četrās poligrāfijas specialitātēs – iespieddarbu sagatavošanas speciālists, ofseta iespiedējs, iespiedprodukcijas apstrādes speciālists un poligrāfijas ražošanas tehniķis.

Grāmata ir paredzēta gan izglītības iestādes mācību procesam, gan arī nozares darbinieku kvalifikācijas celšanai.

Continue reading

26.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizēja ikgadējo Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, kas šogad notika ar moto “Stress darba vietās – kolektīvs izaicinājums” un “Darba vietas visiem vecumiem”. Konferencē piedalījās arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

 

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 19.aprīļa Valdes sēdē nolēma 1.maijā plkst. 11:00 Doma laukumā, Rīgā, organizēt akciju „Cienīgu darbu un cienīgu dzīvi veselam cilvēkam Latvijā!”

1.maijs ir Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, tādēļ tas ir piemērots laiks gan parunāt par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem Latvijā, gan arī atcerēties Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības.

Continue reading

 30.martā Rīgā notika oficiāla Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Praktisko mācību centra atklāšana. Praktiskās zināšanas šajā centrā studenti varēs sākt apgūt jau no 1.septembra.

 

Jaunais RVT Praktisko mācību centrs uzcelts un iekārtots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana” ietvaros, tas ir moderns praktisko mācību komplekss, kas uzlabos izglītības programmu  īstenošanas kvalitāti un sekmēs profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Jaunajā kompleksā uzstādītās modernās un mūsdienīgās iekārtas ļauj cerēt, ka vide, kurā audzēkņi apgūs profesionālās zinības, spēs jaunos speciālistus gan aizraut, gan arī motivēt labi mācīties.

Continue reading

Atsaucoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centra vadītājas Dženijas Dzirkales-Maļavkinas uzaicinājumam, Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētajs Aldis Misēvičs, pārstāvot Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomi, piedalījās profesionālās tālākizglītības programmas „Bibliotēku zinības” īstenošanas uzsākšanas atklāšanas pasākumā LNB Kompetenču attīstības centrā.

Continue reading

08.01.2016: LPNA II Kongress

 

2016.gada 8.janvārī Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31,Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) namā notika Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības 2.kongress. Pēc kongresa tika rīkotas LPNA 10 gadu jubilejas svinības.

Continue reading

11.12.2015: LPNA Padomē

 

Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) kārtējo Padomes sēdi rīkoja 2015.gada 11.decembrī. 

Darba kārtībā bija jautājumi par LPNA darbību aizvadītajā laika periodā, par Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” termiņa noslēgšanos 30.novembrī un par to, ka „Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares  ekspertu padome (NEP)”  turpinās darbu kā Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome.

Continue reading