• English

2017.gada 21.jūnijā notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

  1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
  2. Par UNI-Graphical Europa anketu;
  3. Juridiskie jautājumi;
  4. Finanšu jautājumi;
  5. Drukas un mediju tehnoloģiju NEP darbības uzsākšana.

Continue reading

2016.gada 14.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centrs (KAC) uzsāka jaunas profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” īstenošanu, piedāvājot sagatavot konkurētspējīgus bibliotekārus profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros.  Continue reading

2017.gada 12.maijā Briselē Albēra Boršeta (Albert Borschette) Konferenču centrā notika kārtējā Eiropas Komisijas (EK) Poligrāfijas sektora Sociālā dialoga  komitejas (SDK) sanāksme, kurā piedalījās gan Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, gan arī Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, kura pārstāvēja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju (LPNA).  Continue reading

Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku solidaritātes diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 1. maijā. Darba svētki ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs, un šajā dienā daudzviet notiek protesta demonstrācijas, lai atgādinātu par darbinieku tiesībām un interesēm. Continue reading

2017.gada 6. aprīlī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) juristu sanāksme, kurā piedalījās LBAS dalīborganizāciju speciālisti un vadītāji. Galvenais darba kārtības jautājums bija likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”.

No kreisās: LBAS jurists Kaspars Rācenājs, LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa, LPNA juriskonsults Daniīls Besko u.c. Continue reading

2017.gada  5.aprīlī notika LBAS Darba aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis un citi VDI speciālisti.

Sanāksmi vadīja LBAS priekšsēdētāja vietniece Irēna Liepiņa. Sanāksmes darba kārtībā bija vairāki jautājumi: VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildes gaita, informācija par VDI 2016. gada pārskatu un darba prioritātēm 2017. gadā un par LBAS Vispasaules darba aizsardzības dienas konferenci 27. aprīlī.

VDI un LBAS sadarbības Vienošanās izpildi abas puses vērtēja kā labu, taču arodbiedrību pārstāvji diskusijā uzsvēra, ka reālā sadarbība varētu būt labāka tieši nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanā, tajā vairāk iesaistot ievēlētos darbinieku pārstāvjus – uzticības personas.   Continue reading

2017.gada 25.janvārī Rīgā notika starptautiskā konference “Baltic Alliance for Apprenticeships for Innovative Vocational Education and Training”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros pieaicinot arī Igaunijas un Lietuvas sadarbības partnerus no Erasmus+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā(„National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”).

Continue reading

2016.gada 15.decembrī notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde.

 

Darba kārtībā: 1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;

2. Par LPNA turpmāko iesaistīšanos Drukas un mediju

tehnoloģiju NEP darbā;

3. Finanšu jautājumi,

4. Juridiskie jautājumi,

5. Par LPNA Revīzijas komisijas priekšsēdētājas vietas

Izpildītāju,

6. Dažādi jautājumi.

Continue reading