• English

2017.gada 25.janvārī Rīgā notika starptautiskā konference “Baltic Alliance for Apprenticeships for Innovative Vocational Education and Training”, ko organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros pieaicinot arī Igaunijas un Lietuvas sadarbības partnerus no Erasmus+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā(„National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia”).

Continue reading

2016.gada 15.decembrī notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde.

 

Darba kārtībā: 1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;

2. Par LPNA turpmāko iesaistīšanos Drukas un mediju

tehnoloģiju NEP darbā;

3. Finanšu jautājumi,

4. Juridiskie jautājumi,

5. Par LPNA Revīzijas komisijas priekšsēdētājas vietas

Izpildītāju,

6. Dažādi jautājumi.

Continue reading

2016.gada 22.septembrī Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera rīkoja konferenci par darba vidē balstītām mācībām un duālās apmācības īstenošanu Latvijā. Pasākuma dalībniekus uzrunāja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un LR Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Juris Stinka.

 

Continue reading

2016.gada 15.jūlijā notika AS „VG Kvadra Pak” darbinieku arodbiedrības sapulce, kurā viens no darba kārtības jautājumiem bija arodbiedrības priekšsēdētāja vēlēšanas.             

Līdz šim arodbiedrību vadīja Antonija Incenberga. Tonija, manuprāt, vispār ir unikāla personība Latvijas arodbiedrību vēsturē – pirms 57 gadiem, uzsākot savas darba gaitas poligrāfijas uzņēmumā, Tonija iestājās arodbiedrībā, bet jau pēc gada kolēģi viņai uzticēja arodbiedrības priekšsēdētājas pienākumus, un tā 56 gadus Tonija arī šo pienākumu godprātīgi pildīja.

Continue reading

 

2016. gada 15. jūnijā jaunajā RVT Praktisko mācību centrā Dārzciema ielā 70, Rīgā, notika poligrāfijas nozarei svarīgs pasākums – grāmatas “Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana atvēršana. RVT ir īpaša nozīme nozares šodienā un nākotnē, jo Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļa ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kurā iespējams iegūt vidējo profesionālo izglītību četrās poligrāfijas specialitātēs – iespieddarbu sagatavošanas speciālists, ofseta iespiedējs, iespiedprodukcijas apstrādes speciālists un poligrāfijas ražošanas tehniķis.

Grāmata ir paredzēta gan izglītības iestādes mācību procesam, gan arī nozares darbinieku kvalifikācijas celšanai.

Continue reading

26.aprīlī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizēja ikgadējo Starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītu konferenci, kas šogad notika ar moto “Stress darba vietās – kolektīvs izaicinājums” un “Darba vietas visiem vecumiem”. Konferencē piedalījās arī LPNA priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

 

Continue reading

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 19.aprīļa Valdes sēdē nolēma 1.maijā plkst. 11:00 Doma laukumā, Rīgā, organizēt akciju „Cienīgu darbu un cienīgu dzīvi veselam cilvēkam Latvijā!”

1.maijs ir Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, tādēļ tas ir piemērots laiks gan parunāt par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem Latvijā, gan arī atcerēties Satversmē noteiktās cilvēka pamattiesības.

Continue reading

 30.martā Rīgā notika oficiāla Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Praktisko mācību centra atklāšana. Praktiskās zināšanas šajā centrā studenti varēs sākt apgūt jau no 1.septembra.

 

Jaunais RVT Praktisko mācību centrs uzcelts un iekārtots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana” ietvaros, tas ir moderns praktisko mācību komplekss, kas uzlabos izglītības programmu  īstenošanas kvalitāti un sekmēs profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Jaunajā kompleksā uzstādītās modernās un mūsdienīgās iekārtas ļauj cerēt, ka vide, kurā audzēkņi apgūs profesionālās zinības, spēs jaunos speciālistus gan aizraut, gan arī motivēt labi mācīties.

Continue reading