• English

 

 1. gada 10. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Rīgas Valsts tehnikums (RVT) Praktisko mācību centrā, Rīgā, Dārzciema ielā 70, notika kārtējā Drukas un mediju tehnoloģiju (DMT) nozares ekspertu padomes (NEP) sanāksme, kurā piedalījās arī Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības priekšsēdētājs Aldis Misēvičs.

Continue reading

2017.gada 27.jūnijā šajā gadā pirmo reizi kopā sanāca Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padome (NEP), kuras darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. Par LKDAF iekļaušanu NEP sastāvā;
 2. NEP uzdevumi, tiesības un darba organizācija;
 3. NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
 4. Informācija par iepriekšējā laika periodā DMT NEP sagatavotajiem dokumentiem;
 5. Uzņemšanas saskaņošana PIKC RVT Jauniešu garantijas ietvaros;
 6. PKP izstrādes ekspertu un NEP pārstāvja VISC PS un PKV darba grupā deleģēšana 4 profesijās (digitālā druka, repro speciālists, sietspiedējs, fleksoiespiedējs);
 7. Par PS „Video operators” un „Video operatora palīgs” izstrādi;
 8. Īsa informācija par projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Continue reading

2017.gada 21.jūnijā notika kārtējā Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) Padomes sēde. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi:

 1. LPNA un LBAS darbība aizvadītajā laika periodā;
 2. Par UNI-Graphical Europa anketu;
 3. Juridiskie jautājumi;
 4. Finanšu jautājumi;
 5. Drukas un mediju tehnoloģiju NEP darbības uzsākšana.

Continue reading

2016.gada 14.martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centrs (KAC) uzsāka jaunas profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” īstenošanu, piedāvājot sagatavot konkurētspējīgus bibliotekārus profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros.  Continue reading

2017.gada 12.maijā Briselē Albēra Boršeta (Albert Borschette) Konferenču centrā notika kārtējā Eiropas Komisijas (EK) Poligrāfijas sektora Sociālā dialoga  komitejas (SDK) sanāksme, kurā piedalījās gan Latvijas Poligrāfijas nozares arodbiedrības (LPNA) priekšsēdētājs Aldis Misēvičs, gan arī Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga, kura pārstāvēja Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociāciju (LPNA).  Continue reading

Darba svētki ir starptautiska mēroga darbinieku solidaritātes diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 1. maijā. Darba svētki ir oficiāla brīvdiena aptuveni 80 pasaules valstīs, un šajā dienā daudzviet notiek protesta demonstrācijas, lai atgādinātu par darbinieku tiesībām un interesēm. Continue reading