Kas ir LPNA?

LPNA ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses.

 

LPNA biedri ir strādājošie

 

- poligrāfijas,

- grāmatrūpniecības,

- papīra un papīra ražošanas,

- iepakojuma ražošanas uzņēmumos,

- datordizaina uzņēmumos,

- poligrāfijas skolās un augstskolās,

- izdevniecībās,

- poligrāfijas materiālu pārdošanas uzņēmumos

 

 

LPNA savu biedru intereses aizstāv

-     sarunās ar tiešo darba devēju,

-     Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācijā (LPUA)

-     Kultūras ministrijā,

-     Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā,

-     Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā,

-     Ministru kabineta komitejā,

-     Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un tās apakšpadomēs,

-     pašvaldībās.

 
Meklētājs
Sadarbības partneri

4513_es_fondu_sauklis